Automobil Audi A4 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 831/18-57
Nejnižší podání 16.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 44

Nejvyšší podání

1e8a263c
62.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1e8a263c 62.000 Kč 25.7.2019 10:56:42.878903
c2dc326a 61.800 Kč 25.7.2019 10:49:46.717234
f285ad09 30.800 Kč 25.7.2019 10:44:10.633074
9cbe403c 30.600 Kč 25.7.2019 10:42:13.454995
f285ad09 30.400 Kč 25.7.2019 10:38:51.668107
7939ba2d 30.200 Kč 25.7.2019 10:35:59.057380
2aec48f3 30.000 Kč 25.7.2019 10:34:53.759242
7939ba2d 25.900 Kč 25.7.2019 10:34:44.217433
8f777604 25.400 Kč 25.7.2019 10:34:39.157340
2aec48f3 25.200 Kč 25.7.2019 10:34:31.722235
7939ba2d 24.800 Kč 25.7.2019 10:34:27.497157
8f777604 24.600 Kč 25.7.2019 10:34:07.685051
f5c213b9 24.400 Kč 25.7.2019 10:33:59.013279
8f777604 24.200 Kč 25.7.2019 10:33:37.863726
f5c213b9 24.000 Kč 25.7.2019 10:33:30.537960
8f777604 23.800 Kč 25.7.2019 10:33:05.217833
f5c213b9 23.600 Kč 25.7.2019 10:32:59.345387
8f777604 23.400 Kč 25.7.2019 10:32:45.057549
f5c213b9 23.200 Kč 25.7.2019 10:32:35.457390
8f777604 22.200 Kč 25.7.2019 10:32:20.367373
f285ad09 22.000 Kč 25.7.2019 10:32:08.310301
8f777604 21.200 Kč 25.7.2019 10:31:00.594916
f5c213b9 21.000 Kč 25.7.2019 10:30:53.411497
2aec48f3 20.000 Kč 25.7.2019 10:30:47.542557
8f777604 16.400 Kč 25.7.2019 10:30:36.965661
36fa6f58 16.200 Kč 25.7.2019 10:30:22.778052
8f777604 16.000 Kč 25.7.2019 10:30:06.651622

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 831/18-57
Začátek dražby25.07.2019 10:30
Konec dražby25.07.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání16.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1800831057, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.7.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko,

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace