Automobil Volkswagen Passat Variant - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 701/09-214
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

466a714d
15.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
466a714d 15.000 Kč 25.7.2019 11:41:19.274716
d1fc9e9c 14.800 Kč 25.7.2019 11:36:42.017335
466a714d 14.600 Kč 25.7.2019 11:31:55.795828
d1fc9e9c 14.400 Kč 25.7.2019 11:29:38.309740
8cf8c50a 14.200 Kč 25.7.2019 11:29:00.661679
d1fc9e9c 14.000 Kč 25.7.2019 11:28:46.119522
466a714d 13.800 Kč 25.7.2019 11:26:29.132640
d1fc9e9c 13.600 Kč 25.7.2019 11:26:10.958148
8cf8c50a 13.400 Kč 25.7.2019 11:21:54.484882
d1fc9e9c 13.200 Kč 25.7.2019 11:21:45.676631
8cf8c50a 13.000 Kč 25.7.2019 11:16:46.753890
d1fc9e9c 12.800 Kč 25.7.2019 11:12:44.286899
8cf8c50a 12.600 Kč 25.7.2019 11:12:18.001840
d1fc9e9c 12.400 Kč 25.7.2019 11:10:54.666198
8cf8c50a 12.200 Kč 25.7.2019 11:08:02.392120
d1fc9e9c 12.000 Kč 25.7.2019 11:05:54.272425
8cf8c50a 11.800 Kč 25.7.2019 11:05:48.854543
d1fc9e9c 11.600 Kč 25.7.2019 11:05:39.713948
8cf8c50a 11.400 Kč 25.7.2019 11:03:57.786810
d1fc9e9c 11.200 Kč 25.7.2019 11:03:43.770877
8cf8c50a 11.000 Kč 25.7.2019 11:01:00.000344
d1fc9e9c 10.800 Kč 25.7.2019 10:59:52.936945
8cf8c50a 10.600 Kč 25.7.2019 10:58:14.458222
d1fc9e9c 10.400 Kč 25.7.2019 10:57:51.248778
8cf8c50a 10.200 Kč 25.7.2019 10:44:29.880720
466a714d 10.000 Kč 25.7.2019 10:41:46.619061

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 701/09-214
Začátek dražby25.07.2019 10:30
Konec dražby25.07.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0900701214, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.e naleznete v připojené dražební vyhlášce.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.7.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, Ovocný trh 1096/8, Praha, přihlásil dne 20.6.2019 pohledávku ve výši 62.848,43 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko,

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace