Podíl ve výši 100% v obchodní společnosti VYPA TRADE s.r.o.

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 26/2019
Nejnižší podání 1 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 1

Nejvyšší podání

fc0a92d3
1 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fc0a92d3 1 Kč 31.7.2019 11:30:10.521593

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 26/2019
Začátek dražby31.07.2019 11:30
Konec dražby31.07.2019 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1 Kč
Cena předmětu dražby1 Kč
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražebník nemá k dispozici žádnou dokumentaci k předmětu dražby.

 

Zjištěné skutečnosti ke společnosti VYPA TRADE s.r.o.:

 

 

Název společnosti

 

 

VYPA TRADE s.r.o.

255 86 530

Sídlo

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Datum zápisu do OR

5.1.2000

Předmět podnikání

- Obecná živnost výroby a obchodní činnosti

- Truhlářství, podlahářství

 

Výše zákl. kapitálu

100.000,- Kč

Výše obchodního podílu

100%

Statutární orgány

K rozhodnému dni byl jednatelem pan Pavel Jochman

Ostatní skutečnosti

Ve společnosti byla v roce 2015 zahájena dvě insolvenční řízení, obě byla v témže roce zastavena, jedno pro souběh s druhým řízením, a řízení KSBR 24 INS 8412/2015 bylo soudem odmítnuto

Počet zaměstnanců

aktuálnímu datu se nepodařilo zjistit, podle údajů OSSZ nebyli

Vyjádření OSSZ

Po telefonickém dotazu neeviduje žádné pohledávky

Vyjádření finančního úřadu

Vzhledem k daňovému řádu se nevyjádřil

Funkčnost adresy

Na uvedené adrese neexistuje

Dokumenty v OR

Zakladatelské dokumenty, účetní závěrky naposledy k roku 2011Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 09.7.2019 v 10:00 hodin
2. termín dne 10.7.2019 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 ( 1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lidická 700/19, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.