1/6 pozemku (orná půda) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 25645/13-273
Nejnižší podání 36.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

17fa1454
50.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
17fa1454 [priorita 1] 50.000 Kč 1.8.2019 13:28:57.817560
489e64b8 50.000 Kč 1.8.2019 13:28:46.468217
17fa1454 [priorita 1] 49.000 Kč 1.8.2019 13:28:04.963999
8e7670e6 49.000 Kč 1.8.2019 13:27:45.545301
17fa1454 [priorita 1] 48.000 Kč 1.8.2019 13:27:37.980483
8e7670e6 48.000 Kč 1.8.2019 13:27:19.590467
17fa1454 [priorita 1] 47.000 Kč 1.8.2019 13:27:01.323330
8e7670e6 47.000 Kč 1.8.2019 13:26:44.117524
17fa1454 [priorita 1] 46.000 Kč 1.8.2019 13:25:40.179235
8e7670e6 46.000 Kč 1.8.2019 13:25:21.741941
489e64b8 45.000 Kč 1.8.2019 13:25:17.869522
17fa1454 [priorita 1] 44.000 Kč 1.8.2019 13:25:13.506629
f0e477aa 44.000 Kč 1.8.2019 13:25:08.886562
17fa1454 [priorita 1] 43.000 Kč 1.8.2019 13:24:57.606481
8e7670e6 43.000 Kč 1.8.2019 13:24:47.317031
17fa1454 [priorita 1] 42.000 Kč 1.8.2019 13:24:36.314885
8e7670e6 42.000 Kč 1.8.2019 13:24:30.103755
17fa1454 [priorita 1] 41.000 Kč 1.8.2019 13:21:12.578796
489e64b8 41.000 Kč 1.8.2019 13:19:44.295197
17fa1454 [priorita 1] 39.000 Kč 1.8.2019 13:19:03.924283
2bdb6add 39.000 Kč 1.8.2019 13:18:36.247878
17fa1454 [priorita 1] 38.000 Kč 1.8.2019 13:15:36.562859
2bdb6add 38.000 Kč 1.8.2019 13:15:21.387037
17fa1454 [priorita 1] 37.000 Kč 1.8.2019 13:03:04.376468
2bdb6add 37.000 Kč 1.8.2019 13:01:06.354864
17fa1454 [priorita 1] 36.000 Kč 1.8.2019 13:00:25.433076

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 25645/13-273
Začátek dražby01.08.2019 13:00
Konec dražby01.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání36.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1325645273
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Pozemek se nachází v lánu. V územním plánu je pozemek veden jako plocha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 492/4 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 24.6.2019 pohledávku v celkové výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 25.6.2019 pohledávku v celkové výši 4.317,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Generali Pojišťovna, a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 27.6.2019 pohledávky v celkové výši 6.456,30 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, přihlásila dne 27.6.2019 pohledávku v celkové výši 14.511,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 27.6.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 4.692,38 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČR: MS v Brně, IČ: 00025062, Polní 39, 608 01 Brno, přihlásil dne 28.6.2019 pohledávku v celkové výši 2.441,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, IČ: 72080043, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové, přihlásil dne 1.7.2019 pohledávku v celkové výši 7.025,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Slavia pojišťovna, a.s., IČ: 60197501, Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 16.7.2019 pohledávku v celkové výši 2.863,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marie Cilínková, advokátka, IČ: 66198500, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Monika Zoulová, LL.M., advokátka, IČ: 72015896, Podolská 126/103, Praha 4, přihlásila dne 17.7.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 27.943,48 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

O.S.D. LLC, 6538 Collins Avenue, 286, Miami Beach, FL 33141, United States Of America, zast. Mgr. Martina Suchomelová, advokátka, IČ: 66244820, Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno-Královo Pole, přihlásil dne 17.7.2019 pohledávku v celkové výši 115.430,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Město Kaplice, IČ: 245941, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, zast. Mgr. Petr Smejkal, advokát, IČ: 66250528, Na Sadech 2033/21, 370 01 České Budějovice, přihlásilo dne 24.7.2019 pohledávku v celkové výši 700,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zast. Mgr. Jiří Žák, advokát, IČ: 66253900, přihlásil dne 31.7.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 29.025,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 16.954,- Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Agrodružstvo Lhota pod Libčany, čp. 182, 503 27 Lhota pod Libčany, IČ: 64789730." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace