1/2 tří staveb sloužících jako truhlářská dílna v obci Hrotovice, okres Třebíč

Do začátku dražby zbývá: 10 dnů 16 hodin 10 minut 44 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13588/18-55
Nejnižší podání 300.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13588/18-55
Začátek dražby01.08.2019 13:00
Konec dražby01.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)450.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1813588055
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky, jejichž součástí jsou stavby, které mají funkční návaznost. Stavba č.p. 609, která je součástí pozemku p.č. st. 665, slouží jako truhlářská dílna, stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 72/2, je s ní propojena dveřmi a slouží částečně jako dílna, částečně jako sklad a v suterénu je umístěna kotelna. Mezi objekty zabíhá klínek pozemku p.č. 89/4, který je ovšem přestřešen a mezera mezi objekty je vyplněna dřevěnou stěnou, tato část pozemku je tudíž v podstatě zastavěna, přičemž přes ní vede propojení mezi objekty. Stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 666, slouží jako zásobník pilin napojený na odsávací systém pilin od obráběcích strojů v truhlárně ocelovým potrubím. Na zásobník pilin pak ještě navazuje ocelový přístřešek rovněž na pozemku p.č. st. 666.

Přístup do objektu č.p. 609 je veden z komunikace a chodníku ulice Bří Lohniských v místě na pozemku p.č. 883/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hrotovice. Přístup do objektu na pozemku p.č. st. 72/2 je buď přes objekt č.p. 609 nebo přes pozemek p.č. 89/4 (zahrada) ve vlastnictví pana Antonína Křístka, přes který vede i příjezd k vratům do objektu. Přístup k objektu na pozemku p.č. st. 666 je možný pouze přes pozemek p.č. 89/4 (zahrada) ve vlastnictví pana Antonína Křístka.

Příslušenství tvoří pouze přípojka elektro, přípojka vody, přípojka kanalizace a betonové shody u vstupu z ulice a u zadního vchodu do objektu situované na pozemku p.č. 89/4.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hrotovice, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace