1/2 rodinného domu se zemědělskou stavbou a zahradou v obci Nové Sedlo, k.ú. Chranišov, okres Sokolov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19580/13-255
Nejnižší podání 75.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19580/13-255
Začátek dražby01.08.2019 13:00
Konec dražby01.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání75.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1319580255
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 53 Chranišov s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a je částečně podsklepena. Fasáda je nezateplená, omítka opadává. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně-technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony ve špatném stavu. Střecha je opatřena komínem a vikýřem. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 24 navazuje na stavební pozemky parc. č. 21 a parc. č. 23 a tvoří s nimi jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 24 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho výměra je 268 m2. Pozemek parc. č. 21 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 82 m2, na pozemku je postavena část zděné, zemědělské budovy se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Pozemek parc. č. 23 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 217 m2, na pozemku je postaven rodinný dům ve velmi špatném stavu. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný. Pozemek je oplocen drátěným oplocením. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek města.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 28.6.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, IČ: 60351268, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 2.7.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Chodov, IČ: 00259349, Komenského 1077, 357 35 Chodov, přihlásil dne 10.7.2018 pohledávky v celkové výši 1.660,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever, IČ: 66250391, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 11.7.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní soud v Sokolově, K. H. Borovského 57, 356 32 Sokolov, přihlásil dne 16.7.2018 pohledávky v celkové výši 2.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem,IČ: 45417491, se sídlem Vysokočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 – Michle, pobočka Plzeň, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 2.8.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 36.500,04 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děcíčn, Teplická 874/8, právně zast. doc. JUDr. Mgr. Janou Tlapák Navrátilovou, Ph.D., advokátem, IČ: 63268914, se sídlem Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 206/7, přihlásil dne 2.8.2018 pohledávky v celkové výši 13.294,63 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, právně zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, přihlásil dne 9.8.2018 pohledávky v celkové výši 13.790,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, právně zast. JUDr. Ing. Václavem Školoutem, IČ: 47579633, advokátem ve společnosti VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 15.8.2018 pohledávky ve výši 10.341,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 12.274,52 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nové Sedlo, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace