Garáž v obci Praha, k.ú. Malešice, okres Hlavní město Praha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2264/16-72
Nejnižší podání 270.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

a4108265
471.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a4108265 471.000 Kč 15.8.2019 13:40:42.769348
06820eb4 462.000 Kč 15.8.2019 13:40:23.986945
a4108265 461.000 Kč 15.8.2019 13:36:30.758000
06820eb4 452.000 Kč 15.8.2019 13:35:43.129171
a4108265 451.000 Kč 15.8.2019 13:32:10.447937
3a5c90d5 424.000 Kč 15.8.2019 13:31:59.050110
06820eb4 423.000 Kč 15.8.2019 13:31:47.531514
3a5c90d5 422.000 Kč 15.8.2019 13:28:40.528602
a4108265 421.000 Kč 15.8.2019 13:28:37.190345
3a5c90d5 411.000 Kč 15.8.2019 13:28:07.119674
34fea66c 410.000 Kč 15.8.2019 13:26:27.655307
06820eb4 402.000 Kč 15.8.2019 13:26:15.799032
a4108265 401.000 Kč 15.8.2019 13:26:05.584313
06820eb4 383.000 Kč 15.8.2019 13:25:28.952126
a4108265 382.000 Kč 15.8.2019 13:25:08.786807
06820eb4 357.000 Kč 15.8.2019 13:25:02.208423
3fb2ecf5 356.000 Kč 15.8.2019 13:24:50.654919
06820eb4 355.000 Kč 15.8.2019 13:24:42.984207
3fb2ecf5 354.000 Kč 15.8.2019 13:24:31.860054
06820eb4 353.000 Kč 15.8.2019 13:24:23.216548
3fb2ecf5 352.000 Kč 15.8.2019 13:23:17.709867
a4108265 351.000 Kč 15.8.2019 13:23:10.059148
3fb2ecf5 313.000 Kč 15.8.2019 13:22:52.304978
34fea66c 312.000 Kč 15.8.2019 13:22:44.138188
3fb2ecf5 311.000 Kč 15.8.2019 13:22:34.909747
3a5c90d5 310.000 Kč 15.8.2019 13:22:28.770300
06820eb4 309.000 Kč 15.8.2019 13:22:21.440491
3fb2ecf5 308.000 Kč 15.8.2019 13:21:35.829900
a4108265 307.000 Kč 15.8.2019 13:21:27.258349
3fb2ecf5 277.000 Kč 15.8.2019 13:17:07.195118
5e72614d 276.000 Kč 15.8.2019 13:11:29.188685
f1a40e23 275.000 Kč 15.8.2019 13:11:24.635347
5e15b6a5 274.000 Kč 15.8.2019 13:11:06.818646
d4dba4ca 273.000 Kč 15.8.2019 13:02:16.085255
5e72614d 272.000 Kč 15.8.2019 13:01:10.090029
2b2a73b2 271.000 Kč 15.8.2019 13:00:34.164977
06820eb4 270.000 Kč 15.8.2019 13:00:06.097579

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2264/16-72
Začátek dražby15.08.2019 13:00
Konec dražby15.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání270.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)405.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1602264072
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez čp/če. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Kontrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně-technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z plechu. Vjezdová vrata jsou plechová dvoukřídlá. Konstrukce stavby není zateplená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 806/399, který je ve vlastnictví města Praha.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): - Věcné břemeno (podle listiny) právo užívání pozemků dle čl. 4 dohody, oprávnění pro parc. č. 806/395, povinnost k parc. č. 806/358, 806/399, 806/420, 806/460, Listina Smlouva RV 445/1990, - Věcné břemeno (podle listiny) udržování čistoty a sjízdnosti pozemků dle čl. 5 dohody, oprávnění pro parc. č. 806/358, 806/399, 806/420, 806/460, 806/461, povinnost k parc. č. 806/395, Listina Smlouva RV 445/1990.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Malešice, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace