1/3 rodinného domu s pozemky v obci Skuhrov, k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34663/13-184
Nejnižší podání 314.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

6a3da870
490.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6a3da870 490.000 Kč 22.8.2019 13:36:50.657256
618de397 477.000 Kč 22.8.2019 13:36:42.295052
6a3da870 470.000 Kč 22.8.2019 13:36:09.204201
618de397 459.000 Kč 22.8.2019 13:35:57.507928
6a3da870 450.000 Kč 22.8.2019 13:35:32.850213
618de397 405.000 Kč 22.8.2019 13:35:25.129344
6a3da870 400.000 Kč 22.8.2019 13:35:07.488093
618de397 360.000 Kč 22.8.2019 13:34:54.814821
6a3da870 350.000 Kč 22.8.2019 13:32:59.662213
618de397 342.000 Kč 22.8.2019 13:32:17.531450
6a3da870 340.000 Kč 22.8.2019 13:31:34.648397
618de397 333.000 Kč 22.8.2019 13:31:13.139937
6a3da870 330.000 Kč 22.8.2019 13:30:37.260346
618de397 324.000 Kč 22.8.2019 13:29:10.798770
6a3da870 322.000 Kč 22.8.2019 13:27:30.049571
618de397 321.000 Kč 22.8.2019 13:03:23.905226
6a3da870 320.000 Kč 22.8.2019 13:00:55.578121
618de397 314.000 Kč 22.8.2019 13:00:37.372473

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34663/13-184
Začátek dražby22.08.2019 13:00
Konec dražby22.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání314.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)471.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334663184
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je pravděpodobně částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. V domě je umístěna vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 182 stojí stavba pro bydlení č.p. 51. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plcoha a nádvoří o celkové výměře 228 m2. Pozemek parc. č. 1854/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 182 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1681 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou částečně oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2045, který je ve vlastnickém právu obci Skuhrov.

Pozemek parc. č. 3462 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 8181 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. V ÚP je pozemek veden jako plochy určené k plnění funkce lesa (NL). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1679, který je ve vlastnickém právu Libereckého kraje.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 02 Liberec,, adresa pro doručování Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podborská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, přihlásil dne 27.9.2017 pohledávky v celkové výši 544,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásil dne 29.4.2019 pohledávky v celkové výši 288.960,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 02 Liberec,, adresa pro doručování Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podborská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, přihlásil dne 27.9.2017 pohledávky v celkové výši 247,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 02 Liberec,, adresa pro doručování Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podborská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, přihlásil dne 12.7.2019 pohledávky v celkové výši 217,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 35.841,07 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace