1/2 RD včetně příslušenství a pozemku v obci Třebusice, k.ú. Třebusice, okres Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1109/14-214
Nejnižší podání 175.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

707ac664
423.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
707ac664 423.000 Kč 17.9.2019 13:31:52.267421
c0de0d5f 422.000 Kč 17.9.2019 13:31:44.947944
707ac664 421.000 Kč 17.9.2019 13:29:38.519727
75f5ebf7 420.000 Kč 17.9.2019 13:29:30.468196
707ac664 411.000 Kč 17.9.2019 13:29:15.715646
75f5ebf7 410.000 Kč 17.9.2019 13:29:07.996473
707ac664 401.000 Kč 17.9.2019 13:28:54.251618
75f5ebf7 400.000 Kč 17.9.2019 13:28:48.989993
707ac664 391.000 Kč 17.9.2019 13:28:38.348413
75f5ebf7 390.000 Kč 17.9.2019 13:26:23.485074
8aea4940 386.000 Kč 17.9.2019 13:26:02.212527
75f5ebf7 385.000 Kč 17.9.2019 13:25:50.741204
8aea4940 381.000 Kč 17.9.2019 13:24:48.325984
75f5ebf7 380.000 Kč 17.9.2019 13:24:39.346242
c0de0d5f 372.000 Kč 17.9.2019 13:24:25.490628
8aea4940 371.000 Kč 17.9.2019 13:24:05.395217
75f5ebf7 370.000 Kč 17.9.2019 13:19:29.166266
c0de0d5f 361.000 Kč 17.9.2019 13:19:07.395523
75f5ebf7 360.000 Kč 17.9.2019 13:18:40.975955
c0de0d5f 357.333 Kč 17.9.2019 13:14:14.675134
433c8eef 356.333 Kč 17.9.2019 13:05:07.726233
707ac664 355.333 Kč 17.9.2019 13:00:24.767765
707ac664 175.333 Kč 17.9.2019 13:00:07.255621

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1109/14-214
Začátek dražby17.09.2019 13:00
Konec dražby17.09.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání175.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)263.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1401109214
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. O přibližném uspořádání a stavu objektu informoval majitel nedaleké nemovitosti.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1920.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. 

V domě se nachází obývací pokoj, pokoj, kuchyně, chodba, zádveří a komora o celkové výměře 45,00 m2, půda o výměře 30,00 m2. Podlahová plocha činí 45,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 75,00 m2. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na jih. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je pravděpodobně lino, v kuchyni je položeno lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položeno lino. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a je zavedena přípojka zemního plynu. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a topná tělesa nejsou součástí objektu. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Stěny jsou relativně bez vad (opadává omítka), střecha domu je zastaralá, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Přilehlý pozemek je bez porostů a pozemek je oplocen zděným plotem. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží garáž o zastavěné ploše 22 m2, která má propadlou střechu a k domu přiléhají chlévy o zastavěné ploše 58 m2.

Objekt je postaven na východním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třebusice 53, Třebusice, okres Kladno, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace