Motocykl SKÚTR JMSTAR JSD50QT-15 SG - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10918/18-51
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 68

Nejvyšší podání

02da8de9
7.303 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
02da8de9 7.303 Kč 19.9.2019 10:45:55.768394
1255f71e 7.253 Kč 19.9.2019 10:42:58.094080
02da8de9 7.203 Kč 19.9.2019 10:42:44.969739
f48f7139 7.153 Kč 19.9.2019 10:41:45.090806
745980a4 7.100 Kč 19.9.2019 10:38:08.503379
02da8de9 7.050 Kč 19.9.2019 10:38:05.155794
7c6af0f2 7.000 Kč 19.9.2019 10:33:15.715464
fc825cdc 6.450 Kč 19.9.2019 10:31:32.735413
02da8de9 6.350 Kč 19.9.2019 10:31:24.266625
fc825cdc 6.300 Kč 19.9.2019 10:31:16.227574
02da8de9 6.200 Kč 19.9.2019 10:31:10.647554
fc825cdc 6.150 Kč 19.9.2019 10:30:57.896146
02da8de9 6.050 Kč 19.9.2019 10:30:44.794048
fc825cdc 6.000 Kč 19.9.2019 10:30:26.029388
02da8de9 5.900 Kč 19.9.2019 10:30:13.863719
fc825cdc 5.850 Kč 19.9.2019 10:28:17.669150
fbd0de23 5.550 Kč 19.9.2019 10:27:20.510986
fc825cdc 5.500 Kč 19.9.2019 10:25:23.363427
f48f7139 5.350 Kč 19.9.2019 10:25:05.059915
efdb45a9 5.300 Kč 19.9.2019 10:23:00.873943
fc825cdc 5.250 Kč 19.9.2019 10:20:27.674730
02da8de9 5.050 Kč 19.9.2019 10:19:20.929192
dff533e5 5.000 Kč 19.9.2019 10:13:47.424011
efdb45a9 4.700 Kč 19.9.2019 10:13:08.405595
0f206ea6 4.650 Kč 19.9.2019 10:12:39.082996
6283600f 4.600 Kč 19.9.2019 10:11:22.906820
0f206ea6 4.550 Kč 19.9.2019 10:09:37.788825
6283600f 4.500 Kč 19.9.2019 10:09:28.516847
0f206ea6 4.450 Kč 19.9.2019 10:08:42.154951
fc825cdc 4.400 Kč 19.9.2019 10:08:34.828270
0f206ea6 4.350 Kč 19.9.2019 10:07:57.840699
172fc7ad 4.300 Kč 19.9.2019 10:07:50.622591
0f206ea6 4.250 Kč 19.9.2019 10:07:44.492400
02da8de9 4.200 Kč 19.9.2019 10:06:38.526494
d760ac52 4.150 Kč 19.9.2019 10:04:19.034149
dff533e5 4.000 Kč 19.9.2019 10:03:55.548703
816caffd 3.550 Kč 19.9.2019 10:03:38.067868
91988a44 3.500 Kč 19.9.2019 10:03:17.653541
a59a6991 3.450 Kč 19.9.2019 10:01:08.011627
91988a44 3.000 Kč 19.9.2019 10:00:05.311024

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10918/18-51
Začátek dražby19.09.2019 10:00
Konec dražby19.09.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1810918051, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.9.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace