Automobil Volkswagen Passat 3C - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 40734/13-186
Nejnižší podání 17.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 53

Nejvyšší podání

aa351d7e
31.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
aa351d7e 31.700 Kč 19.9.2019 12:15:24.293471
10b519c9 31.500 Kč 19.9.2019 12:11:02.947815
aa351d7e 31.300 Kč 19.9.2019 12:06:30.941434
10b519c9 31.100 Kč 19.9.2019 12:02:12.871169
aa351d7e 30.900 Kč 19.9.2019 11:58:36.973164
10b519c9 30.700 Kč 19.9.2019 11:54:21.232523
4c5b79d5 30.500 Kč 19.9.2019 11:54:02.921410
10b519c9 30.300 Kč 19.9.2019 11:53:43.951776
4c5b79d5 30.100 Kč 19.9.2019 11:50:41.802243
10b519c9 29.900 Kč 19.9.2019 11:46:39.646187
4c5b79d5 29.700 Kč 19.9.2019 11:43:26.303801
a89899a9 29.500 Kč 19.9.2019 11:42:01.990206
4c5b79d5 29.300 Kč 19.9.2019 11:38:19.783448
a8dfcaad 29.100 Kč 19.9.2019 11:34:44.268310
4c5b79d5 28.900 Kč 19.9.2019 11:31:23.461245
aa351d7e 28.700 Kč 19.9.2019 11:30:44.097355
4c5b79d5 28.500 Kč 19.9.2019 11:26:19.018315
333f4eb2 28.300 Kč 19.9.2019 11:24:54.458590
ef4cb2a2 28.100 Kč 19.9.2019 11:22:46.931267
4c5b79d5 27.900 Kč 19.9.2019 11:16:19.276071
a8dfcaad 27.700 Kč 19.9.2019 11:12:55.142481
4c5b79d5 27.200 Kč 19.9.2019 11:11:13.582559
a8dfcaad 27.000 Kč 19.9.2019 11:10:58.325870
4c5b79d5 26.000 Kč 19.9.2019 11:10:34.397748
be4de87d 25.800 Kč 19.9.2019 11:10:17.979150
4c5b79d5 25.600 Kč 19.9.2019 11:07:46.631984
c6f6bece 25.400 Kč 19.9.2019 11:06:52.636947
4c5b79d5 25.200 Kč 19.9.2019 11:06:09.822388
be4de87d 25.000 Kč 19.9.2019 11:02:42.847473
ef4cb2a2 24.000 Kč 19.9.2019 11:02:29.368076
be4de87d 23.000 Kč 19.9.2019 11:01:41.383089
72b5a5ab 22.000 Kč 19.9.2019 11:01:11.012940
be4de87d 17.000 Kč 19.9.2019 11:00:24.950185

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 40734/13-186
Začátek dražby19.09.2019 11:00
Konec dražby19.09.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání17.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)51.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1340734186, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.9.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko,

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace