Rozestavěný rodinný dům v obci Bystřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 34/2019
Nejnižší podání 2.490.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

35a57b2c
2.490.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
35a57b2c 2.490.000 Kč 11.9.2019 13:00:50.450202

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 34/2019
Začátek dražby11.09.2019 13:00
Konec dražby11.09.2019 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.490.000 Kč
Cena předmětu dražby3.502.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol342019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou ve funkčním celku s rozestavěnou stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemek parc.č. 675/3 je zastavěn stavbou rozestavěného domu. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rozestavěná stavba rodinného domu a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 389 m2.

 

Rozestavěný rodinný dům bez č.p. na pozemku parc.č. 675/3: Jedná se o rozestavěný rodinný dům, nepodsklepený, s jedním NP a využitým podkrovím pod valbovou střechou. Základy domu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou zděné z Porothermu. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je valbová s krytinou z betonových tašek. Klempířské konstrukce chybí. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení, vnitřní omítky jsou z větší části provedeny vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny pouze v koupelně v 1.NP. Schody jsou betonové. Vnitřní dveře chybí. Okna jsou dřevěná izolační a střešní VELUX. Podlahy v domě chybí. Vytápění objektu je ústřední, v části podlahové, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová, chybí zásuvky. Je proveden rozvod vody studené a teplé. Vybavení kuchyně a sanity chybí. Ostatní vybavení chybí.

Objekt je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.

 

Dispoziční řešení:

1.NP – kuchyňský kout s obývacím pokojem, 2 pokoje, chodba se schodištěm, koupelna s WC technická místnost

Podkroví – 3 pokoje, koupelna, WC a šatny

Zastavěná plocha objektu činí 125 m2. Obytná plocha objektu činí cca 196 m2.

Dům je k datu ocenění rozestavěný. Technický stav objektu bude po dokončení výborný, budou však nutné další investice na dokončení interiéru stavby (viz. tabulka rozestavěnosti). Stavba není zapsána ani zakreslena v KN.

 

Rozestavěný rodinný dům se nachází v okrese Frýdek-Místek, v obci Bystřice, k.ú. Bystřice nad Olší, poblíž Bowling Clubu, za stavbou č.p. 724. Vzdálenost k zastávce bus „U Baráků“ je cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku veřejné komunikace (parc.č. 5952/13 ve vlastnictví obce Bystřice), dále přes pozemek parc.č. 667/1 (ve vlastnictví třetí osoby- ošetřeno věcným břemenem cesty) a dále přes pozemek parc.č. 675/1, ošetřeno věcným břemenem chůze a jízdy. K datu ocenění je v soudním řízení zajištění přístupu/příjezdu přes pozemek parc.č. 674. (Insolvenční správce podal žalobu k soudu o přístup – v prvním stupni byl úspěšný, žalovaný se však odvolal. Přístup bude rozhodnutím soudu pravděpodobně zřízen, když k domu se jinak dostat nedá (jedná se o právo nezbytné cesty).

V obci Bystřice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra je cca 1,5 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Třinci, vzdáleném cca 8 km od nemovité věci.

Nemovitá věc je tvořena rozestavěnou stavbou rodinného domu bez čp/če na pozemku parc.č. 675/3 (LV č. 3873) a pozemky parc.č. 675/3 a 675/2 (LV č. 3856), včetně součásti a příslušenství, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, obci Bystřice, okres Frýdek-Místek.

 

Pozitiva oceňované nemovité věci: výborný budoucí stav domu (novostavba).

Negativa oceňované nemovité věci: Nutné další investice na dokončení domu. Malá výměra pozemků. Není právně ošetřen příjezd k nemovité věci (k datu ocenění je veden soudní spor). Stavba rodinného domu je k datu ocenění nezkolaudovaná.

 

Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří:

- venkovní úpravy - přípojky inženýrských sítí – voda, elektro, kanalizace a plyn

- trvalé porosty - okrasné stromy: thuje na pozemku parc.č. 675/2Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 15.08.2019 v 10:00 hodin
2. termín dne 21.08.2019 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rozestavěným rodinným domem bez čp/če, stavba stojí na pozemku parc. č. 675/3, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3873, v katastrálním území Bystřice nad Olší, v obci Bystřice, Okres Frýdek-Místek.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

List vlastnictví č. 3856: • Věcné břemeno chůze a jízdy na části parcely dle geo.pl.2282-11/2006. Oprávnění pro: Parcela: 675/2, Parcela: 675/3. Povinnost k: Parcela: 675/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 25.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.04.2006 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno cesty. Oprávnění pro: Parcela: 675/2, Parcela: 675/3. Povinnost k: Parcela: 667/1. Listina: Usnesení soudu číslo deníku 518/195 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bystřice, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.