Rodinný dům s podílem na ostatní ploše (komunikaci) v obci Slavětín, okr. Louny

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31370/13-148
Nejnižší podání 540.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31370/13-148
Začátek dražby19.09.2019 13:00
Konec dražby19.09.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání540.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)810.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota81.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1331370148
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 32:

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 123 stojí stavba rodinného domu č.p. 98. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 217 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený drátěným plotem. Na pozemku se nachází stodola a porosty. Konstrukce stodoly je kamenná. Střecha stodoly je sedlová. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 115 ve spoluvlastnickém právu povinného a přes pozemek parc. č. 666/8 ve vlastnickém právu městysu Slavětín.

LV 199:

Pozemek parc. č. 115 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 381 m2. Pozemek je využíván jako ostatní komunikace. Pozemek je travnatý. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 666/8 ve vlastnickém právu městysu Slavětín.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 9.8.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, IČ: 72073462, Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 16.8.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Městský úřad Louny, Ekonomický odbor, IČ: 00265209, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, přihlásil dne 28.8.2019 pohledávku v celkové výši 217.001,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočky pro Liberecký a Ústecký kraj, IČ: 41197518, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásila dne 2.9.2019 pohledávky v celkové výši 347.625,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka, IČ: 71445579, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 17.9.2019 pohledávku v celkové výši 91.642,64 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, IČ: 72080043, Rybalkova 2376, 440 68 Louny, přihlásil dne 18.9.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 14.060,30 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 1.820,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 130.188,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slavětín, okres Louny, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace