Byt 3+1 (113 m2) v obci Brno, k.ú. Veveří, ulice Údolní (termín prohlídky viz bližší info)

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 12/19-3
Nejnižší podání 6.200.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 12/19-3
Začátek dražby19.09.2019 13:00
Konec dražby19.09.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání6.200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)není uvedeno
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1219003
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o byt 3+1 na ulici Údolní 376/56, Brno. Bytová jednotka má výměru 113 m a je umístěna v 1. NP.

Zástavní právo váznoucí na nemovité věci bude před konáním dražebního jednání z vymazáno.

Možnost prohlédnout si draženou bytovou jednotku bude dne 5.9.2019 v době od 10 do 11 hod., a to po předchozí registraci na e-mailové adrese velebovae@exekutorsky.cz s uvedením jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a telefonního kontaktu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou bytovou jednotku bude dne 5.9.2019 v době od 10 do 11 hod., a to po předchozí registraci na e-mailové adrese velebovae@exekutorsky.cz s uvedením jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a telefonního kontaktu.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Údolní 376/56, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace