Podíl na ovocném sadu v k.ú. Klobouky u Brna, okr. Břeclav

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12984/13-136
Nejnižší podání 9.500 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12984/13-136
Začátek dražby30.10.2019 13:00
Konec dražby30.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání9.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)19.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota6.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101298413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2512/7 - ovocný sad a pozemku p.č. 2911/120 - lesní pozemek, vše v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna, okres Břeclav, které jsou situovány v západní části katastrálního území, tvoří funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města, obce Klobouky u Brna jsou pozemky vedeny takto:
- p.č. 2512/7 - „zahrady a sady v nezastavěném území“
- p.č. 2911/120 - „zahrady a sady v nezastavěném území“
Informace byly získány z územního plánu obce Klobouky u Brna, který je uveřejněn na www stránkách obce Klobouky u Brna.


203EX12984/13 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Klobouky u Brna, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace