Podíl na pozemcích v k.ú. Niva, okr. Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28095/15
Nejnižší podání 13.333 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 9

Nejvyšší podání

23efae8d
17.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
23efae8d 17.500 Kč 30.10.2019 13:58:58.043096
ea18d4e6 17.000 Kč 30.10.2019 13:52:23.584636
23efae8d 16.500 Kč 30.10.2019 13:38:42.307833
ea18d4e6 16.000 Kč 30.10.2019 13:15:41.276115
8429d0c0 15.500 Kč 30.10.2019 13:12:21.387014
ea18d4e6 15.000 Kč 30.10.2019 13:07:15.203553
8429d0c0 14.500 Kč 30.10.2019 13:05:24.560109
ea18d4e6 14.000 Kč 30.10.2019 13:02:35.926331
23efae8d 13.333 Kč 30.10.2019 13:00:16.430832

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28095/15
Začátek dražby30.10.2019 13:00
Konec dražby30.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání13.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota9.900 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102809515
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 290/13 - orná půda, pozemku p.č. 290/20 - orná půda a pozemku p.č. 290/22 - orná půda, vše v k.ú. Niva, obec Niva, okres Prostějov, které jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

203EX28095/15 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Niva, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace