Podíl na pozemcích v k.ú. Ratiboř u Vsetína

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX10794/18-93
Nejnižší podání 26.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX10794/18-93
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání26.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota18.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101079418
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovité věci evidované na LV č. 221, k.ú. Ratiboř u Vsetína

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/18  pozemku p.č. 517 - trvalý travní porost, v k.ú. Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř, okres Vsetín, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Ratiboř je pozemek veden takto: - p.č. 517 - „plochy zemědělské“

Nemovité věci evidované na LV č. 1366, k.ú. Ratiboř u Vsetína

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/3  pozemku p.č. 495 - ostatní plocha, v k.ú. Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř, okres Vsetín, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci.

Nemovité věci evidované na LV č. 1366, k.ú. Ratiboř u Vsetína

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/12 pozemku p.č. 387 - ostatní plocha, v k.ú. Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř, okres Vsetín, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny dřevinného charakteru. Dle platného územního plánu obce Ratiboř je pozemek veden takto: - p.č. 387- „plochy krajinné zeleně“

203Ex10794/18, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ratiboř, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace