Podíl na zemědělském objektu bez pozemku

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 149 EX 7772/14-142
Nejnižší podání 1.246.667 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby149 EX 7772/14-142
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha - východ, Erbert Ivo, JUDr.
Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

Exekutorský úřad Praha-východ
telefon: +420277271579,
drazby@euprahavychod.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Středa09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Pátek09:00 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání1.246.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.870.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka213405802/0600
Variabilní symbol14777214
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.