Ideální 1/2 pozemku v Mníšku pod Brdy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 9604/11-60
Nejnižší podání 26.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 9604/11-60
Začátek dražby07.11.2019 12:00
Konec dražby07.11.2019 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání26.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)40.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol960411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba ideální 1/2:

Jedná se o pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, se způsobem využití silnice, který je  užíván jako pás zeleně při veřejné komunikaci. Pozemek je rovinný, má podélný tvar s orientací V - Z, přístup k pozemku je zajištěn přímo z veřejné komunikace. Pozemek je zčásti osázen živým plotem z habru obecného stáří cca 10 let. Dle platného územního plánu se pozemek nachází v plochách bydlení v rodinných domech (BI), s
ohledem na jeho podélný tvar a umístění v těsné blízkosti veřejné komunikace pro motorová vozidla je využití pozemku v souladu s územním plánem prakticky nereálné.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ
41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6,
110 01 Praha 1, přihlásili celkem 388.613,00 Kč. Z toho pro částku 259.281,00 Kč na základě
rozhodnutí 4241100329, 2141100328, je vedena exekuce u soudního exekutora JUDr. Ivo Luhan
pod č.j. 099 EX 9604/11, a na na základě rozhodnutí č.j. 2140700357 pod č.j. 099 EX 5788/07.
Částka 129.332,00 Kč je přihlášena na základě rozhodnutí č. 2941401017. Přihláška byla doručena
dne 31.10.2019, věřitel požádal o zaplacení pohledávky z rozdělované podstaty.


2) Město Mníšek pod Brdy, IČO 002 42 748 se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy práv. zast. Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň přihlásili celkem 9.831,40,- Kč. Na základě rozh. MpB-SÚ/1414/14-1020/2012-Hři, MmpB-SÚ/12281/14-1020/2012-Hři. Přihláška byla doručena dne 7.11.2019, věřitel požádal o zaplacení pohledávky z rozdělované podstaty.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace