id. 1/2 pozemků v Šardicích a Nenkovicích, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1979/16/MB2
Nejnižší podání 533 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 12

Nejvyšší podání

41f45f9b
11.533 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
41f45f9b 11.533 Kč 5.11.2019 11:50:49.248275
4877fc17 10.533 Kč 5.11.2019 11:47:50.837439
41f45f9b 9.533 Kč 5.11.2019 11:47:13.413106
4877fc17 8.533 Kč 5.11.2019 11:45:21.823083
41f45f9b 7.533 Kč 5.11.2019 11:40:26.212464
4877fc17 6.533 Kč 5.11.2019 11:35:31.650214
41f45f9b 5.533 Kč 5.11.2019 11:30:43.279263
4877fc17 4.533 Kč 5.11.2019 11:30:11.629961
41f45f9b 3.533 Kč 5.11.2019 11:25:25.918397
4877fc17 2.533 Kč 5.11.2019 11:24:10.135786
a801623c 1.533 Kč 5.11.2019 11:04:18.110074
4877fc17 533 Kč 5.11.2019 11:00:21.209184

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1979/16/MB2
Začátek dražby05.11.2019 11:00
Konec dražby05.11.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání533 Kč
Výsledná cena (odhadní)800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184274/6800
Variabilní symbol197916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 pozemků v Šardicích a Nenkovicích, okr. HodonínMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nenkovice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace