Stavební pozemky v průmyslové zóně Královský vrch, k.ú. Kadaň

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00001/19-023
Nejnižší podání 6.900.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00001/19-023
Začátek dražby06.11.2019 11:00
Konec dražby06.11.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

JUDr. Tereza Patočková
telefon: +420 354 415 211, mobil: 739 001 389
tereza.patockova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání6.900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.854.111 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5000119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o stavební pozemky v průmyslové zóně Královský vrch, k.ú. Kadaň, které se nacházejí na severovýchodním okraji zastavěné části města Kadaň. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost a orná půda o celkové výměře 33.193 m2. V územním plánu jsou pozemky vedené v návrhu jako plochy výroby a skladování - lehký průmysl. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°23'31.63"N 13°15'32.63"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace