id. 1/2 pozemku Dolní Slivno, okr. Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7070/18/EK
Nejnižší podání 96.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 11

Nejvyšší podání

ac8d0673
146.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ac8d0673 146.000 Kč 11.12.2019 10:13:42.948606
7d4f8822 141.000 Kč 11.12.2019 10:13:33.098457
ac8d0673 136.000 Kč 11.12.2019 10:13:24.163147
7d4f8822 131.000 Kč 11.12.2019 10:09:05.687765
ac8d0673 126.000 Kč 11.12.2019 10:08:52.208706
7d4f8822 121.000 Kč 11.12.2019 10:07:45.439009
ac8d0673 116.000 Kč 11.12.2019 10:03:56.524032
7d4f8822 111.000 Kč 11.12.2019 10:03:09.069354
ac8d0673 106.000 Kč 11.12.2019 9:55:01.398033
7d4f8822 101.000 Kč 11.12.2019 9:54:27.369457
ac8d0673 96.000 Kč 11.12.2019 9:45:19.158644

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7070/18/EK
Začátek dražby11.12.2019 09:45
Konec dražby11.12.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání96.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)144.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200529/6800
Variabilní symbol707018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 pozemku Dolní Slivno, okr. Mladá Boleslav


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace