Dražba podílu id. 1/8 RD v obci Horní Planá, okr. Český Krumlov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 01737/10-219
Nejnižší podání 216.670 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

6b275269
216.670 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6b275269 216.670 Kč 28.11.2019 13:42:34.986096

KrajJihočeský kraj
OkresČeský Krumlov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 01737/10-219
Začátek dražby28.11.2019 13:30
Konec dražby28.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání216.670 Kč
Výsledná cena (odhadní)325.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110173710
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 k nemovité věci - objektu č.p. 9 - rod. dům, příslušející k části obce Horní Planá, na pozemku p.č. 251 (LV č. 1990), v k.ú. a obci Horní Planá, okres Český Krumlov. Část I. nadzemního podlaží výše uvedeného objektu je využíváno ke komerčním účelům (pohostinství se sociálním zázemím). Jedná se o částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Horní Planá, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, na adrese Náměstí 9. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění ani dražby. Přístup k objektu je po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje, a přes pozemek ve vlastnictví Města Horní Planá. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu:

- I. nadzemní podlaží: komerční prostory pohostinství se sociálním zázemím

- II. nadzemní podlaží: BJ o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků, v průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2005 byly opraveny fasádní omítky. V roce 2013 byla provedena výměna oken a klempířských konstrukcí. Za objektem se nachází vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: kamenné schody do objektu, přípojky IS.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Náměstí 9, Horní Planá, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace