nebytové prostory v obci Slabce

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 49/2019
Nejnižší podání 1.667.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

9b877777
1.667.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9b877777 1.667.000 Kč 4.12.2019 10:50:36.595886

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 49/2019
Začátek dražby04.12.2019 10:30
Konec dražby04.12.2019 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.667.000 Kč
Cena předmětu dražby2.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol492019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dvoupodlažní budova č.p. 164: Budova je řadová koncová v rámci areálu ZŠ a MŠ, umístěná na okraji obce. Přístup je zpevněnou veřejnou komunikací, následně v rámci oploceného areálu školy je sjednáno věcné břemeno na pozemky parc. č. 210/5 a 210/7 - věcné břemeno chůze a jízdy (bezplatné na dobu neurčitou).

Vstup do 1. PP budovy je z jižní strany od příjezdové komunikace, do 1. NP je hlavní resp. vedlejší vstup ze severní strany v rámci areálu.

Příjezdová komunikace je ve vlastnictví ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad. Přístup/příjezd k vratům 1. PP (jižní strana budovy) je přes komunikaci (zpevněný asfaltový povrch) pozemku parc. č. 199/3 ve vlastnictví ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad.

Přístup do hlavní budovy je přes pozemky parc. č. 210/7, vlastnické právo městys Slabce, pozemek parc.č. 210/5, vlastnické právo městy Slabce a pozemek 199/2, vlastnické právo ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad.

Na pozemky parc.č. 210/7 a 210/5 v k.ú. Slabce je sjednáno „věcné břemeno chůze a jízdy”, bezplatné na dobu neurčitou, k pozemkům parc. č. 236/2 - zastavěno stavbou - účel užití výroba a parc.č. 236/3 - zastavěno stavbou - jiná stavba.  

 

Jedná se o dvoupodlažní budovu postavenou na pozemku parc.č. 236/2. Suterén je rozdělen na 2 místnosti, přístup je ocelovými vraty z jižní strany objektu. Schody mezi 1.PP a 1. NP neexistují. 1. NP má vstup ze severní strany. Střecha je sedlová. V současné době je stavba odpojena od sítě elektro.

Základy jsou betonové izolované, obvodová konstrukce je železobetonový montovaný skelet s cihelnou vyzdívkou tl. 30 cm, stropy železobetonové panelové, krov je dřevěný vazníkový, krytina alukryt, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, úprava vnitřních povrchů omítka vápenná, vnější omítka je břízolitová, vnitřní obklady keramické, schody chybí, dveře dřevěné v ocelové zárubni, okna plastová a dřevěná zdvojená, povrchy podlah - keramická dlažba, laminátová plovoucí podlaha, PVC, vytápění elektrickými přímotopy a akumulačkami, elektroinstalace 220/380 V, bleskosvod osazen, rozvod vody studené a teplé v plastových trubkách, vnitřní odpady z kuchyně, WC a koupelny, plyn chybí, ohřev teplé vody boiler, kuchyňská linka, sociální zázemí - sprchový kout, WC a umyvadla, dalším vybavením je zabezpečovací zařízení.

Stavba byla postavena v roce 1986, stáří k datu ocenění je 33 let. Doba další životnosti je předpokládána 37 let, celková životnost je 70 let. Celková životnost stavby byla stanovena s ohledem na stav 1.PP - vlhkost.

1. PP je celkově zasaženo pronikající spodní vlhkostí přes obvodové zdivo, vnitřní omítka celkově opadává.

V 1. NP byly provedeny v letech 2011-2012 stavební úpravy - podlahy, okna, dveře, rekonstrukce sociálního zázemí (obklady, dlažby, rozvody, zařizovací předměty), stropy, kuchyňka, rozdělní místností sádrokartonovou příčkou. V 1. NP je celkový stav dobrý. Dřevěné podbití střešního přesahu se uvolňuje.

Z místnosti šatny je přístup na terasu. Zde je nutnost provedení oprav - zábradlí, oplechování, povrchu podlahy.

 

Výměry jednotlivých místností:

 

1. PP Vnitřní výška místností je 2,71 metru.

Sklad (přední) 18,69 m2

Sklad (zadní) 57,99 m2

CELKEM 76,68 m2

 

1. NP Vnitřní výška místností je 2,95 metru.

Vstup 3,98 m2

Umývárna 9,64 m2

WC (umývárna) 0,91 m2

WC (vstup) 1,62 m2

Recepce 15,98 m2

Kuchyň 7,08 m2

Chodba 6,18 m2

Sklad 7,25 m2

Sklad 4,48 m2

Sklad 22,20 m2

Šatna 30,61 m2

Tělocvična 31,36 m2

kancelář 9,45 m2

Chodba 5,72 m2

Jednací m. 37,62 m2

Kartotéka 2,82 m2

Kancelář 12,39 m2

CELKEM 209,29 m2

 

-----------------------------------------------

CELKEM 285,97 m2

Terasa 33,73 m2Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 18.11.2019 v 15:00 hodin
2. termín dne 19.11.2019 v 11:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 164, stojící na pozemku parc. č.: St. 236/2, zapsanou na listu vlastnictví č. 499, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník, v katastrálním území a v obci Slabce, okres Rakovník.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

• Věcné břemeno chůze a jízdy bezplatné na dobu neurčitou. Oprávnění pro: Parcela: St. 236/2, Parcela: St. 236/3. Povinnost k: Parcela: 210/5, Parcela: 210/7. Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 08.09.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.09.2011 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slabce 164, Slabce, okres Rakovník, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace