Automobil Mercedes-Benz C 200 CDI - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 5135/17-167
Nejnižší podání 18.150 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 34

Nejvyšší podání

a6491cf5
34.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a6491cf5 34.250 Kč 5.12.2019 10:57:35.266624
ece95c75 34.050 Kč 5.12.2019 10:56:11.290238
a6491cf5 33.850 Kč 5.12.2019 10:51:27.631242
067e968a 33.650 Kč 5.12.2019 10:51:16.293866
a6491cf5 33.450 Kč 5.12.2019 10:46:35.129502
ece95c75 33.250 Kč 5.12.2019 10:45:38.495897
067e968a 33.050 Kč 5.12.2019 10:40:51.552164
a6491cf5 32.850 Kč 5.12.2019 10:40:20.082252
067e968a 32.650 Kč 5.12.2019 10:37:53.916833
a6491cf5 32.450 Kč 5.12.2019 10:36:47.604004
ece95c75 32.250 Kč 5.12.2019 10:36:32.122917
a6491cf5 32.050 Kč 5.12.2019 10:31:41.613300
ece95c75 31.850 Kč 5.12.2019 10:29:53.847617
a6491cf5 31.650 Kč 5.12.2019 10:18:35.242667
ae341ae6 29.650 Kč 5.12.2019 10:16:59.713122
a6491cf5 29.450 Kč 5.12.2019 10:15:12.974772
6ff87777 26.450 Kč 5.12.2019 10:13:25.663206
ae341ae6 26.250 Kč 5.12.2019 10:11:13.418300
e0b539c2 26.050 Kč 5.12.2019 10:09:50.057053
3b3f7254 25.850 Kč 5.12.2019 10:08:40.986865
e0b539c2 25.650 Kč 5.12.2019 10:08:32.006682
6ff87777 25.450 Kč 5.12.2019 10:08:21.045200
3b3f7254 23.450 Kč 5.12.2019 10:07:43.688159
f675bd29 23.250 Kč 5.12.2019 10:07:35.187229
6ff87777 23.050 Kč 5.12.2019 10:07:10.835670
ae341ae6 21.050 Kč 5.12.2019 10:06:50.533640
6ff87777 20.850 Kč 5.12.2019 10:06:39.836231
ae341ae6 20.350 Kč 5.12.2019 10:06:23.652915
f675bd29 20.150 Kč 5.12.2019 10:06:11.817745
ae341ae6 19.950 Kč 5.12.2019 10:05:57.555649
f675bd29 19.750 Kč 5.12.2019 10:05:10.969994
6ff87777 19.550 Kč 5.12.2019 10:04:45.591628
ae341ae6 19.050 Kč 5.12.2019 10:04:31.141600
6ff87777 18.850 Kč 5.12.2019 10:03:15.687419
560cc56e 18.350 Kč 5.12.2019 10:00:46.206851
6ff87777 18.150 Kč 5.12.2019 10:00:28.798219

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 5135/17-167
Začátek dražby05.12.2019 10:00
Konec dražby05.12.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání18.150 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1705135167, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.11.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace