Automobil Nissan Almera Tino 1.8 - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19946/13-129
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 24

Nejvyšší podání

d44c560a
30.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d44c560a 30.200 Kč 5.12.2019 12:06:41.252956
a321a604 30.000 Kč 5.12.2019 12:06:35.671459
d44c560a 29.800 Kč 5.12.2019 12:02:07.761648
a321a604 29.600 Kč 5.12.2019 12:02:02.912775
d44c560a 29.400 Kč 5.12.2019 12:01:58.745783
a321a604 29.200 Kč 5.12.2019 12:01:49.836074
d44c560a 29.000 Kč 5.12.2019 12:01:44.195765
a321a604 28.800 Kč 5.12.2019 12:01:37.620717
d44c560a 28.600 Kč 5.12.2019 11:59:54.362452
a321a604 28.400 Kč 5.12.2019 11:59:46.478718
d44c560a 28.200 Kč 5.12.2019 11:58:00.833371
a321a604 28.000 Kč 5.12.2019 11:56:30.210925
d44c560a 27.800 Kč 5.12.2019 11:53:12.041512
a321a604 27.600 Kč 5.12.2019 11:53:05.665218
d44c560a 27.400 Kč 5.12.2019 11:49:37.440179
a321a604 27.200 Kč 5.12.2019 11:49:32.384168
d44c560a 27.000 Kč 5.12.2019 11:46:14.071005
a321a604 26.800 Kč 5.12.2019 11:46:03.089404
d44c560a 26.600 Kč 5.12.2019 11:42:22.669436
a321a604 26.400 Kč 5.12.2019 11:42:18.013096
d44c560a 26.200 Kč 5.12.2019 11:37:24.155972
a321a604 26.000 Kč 5.12.2019 11:37:16.729783
d44c560a 25.800 Kč 5.12.2019 11:33:02.915815
a321a604 25.600 Kč 5.12.2019 11:32:16.163838
d44c560a 25.400 Kč 5.12.2019 11:30:15.475733
a321a604 25.200 Kč 5.12.2019 11:30:11.457520
d44c560a 24.800 Kč 5.12.2019 11:30:01.691958
a321a604 24.600 Kč 5.12.2019 11:29:50.242939
d44c560a 24.400 Kč 5.12.2019 11:29:43.156758
a321a604 24.200 Kč 5.12.2019 11:29:37.730558
d44c560a 24.000 Kč 5.12.2019 11:25:39.737512
a321a604 23.800 Kč 5.12.2019 11:25:29.684135
d44c560a 23.600 Kč 5.12.2019 11:25:21.355356
a321a604 23.400 Kč 5.12.2019 11:25:16.776199
d44c560a 23.200 Kč 5.12.2019 11:21:15.952893
a321a604 23.000 Kč 5.12.2019 11:21:00.878730
d44c560a 22.800 Kč 5.12.2019 11:16:45.105069
a321a604 22.600 Kč 5.12.2019 11:16:29.788840
d44c560a 22.400 Kč 5.12.2019 11:11:41.968309
a321a604 22.200 Kč 5.12.2019 11:06:49.757550
32430a5d 22.000 Kč 5.12.2019 11:05:34.459921
a321a604 21.800 Kč 5.12.2019 11:04:21.861185
32430a5d 21.600 Kč 5.12.2019 11:00:57.252198
a321a604 21.400 Kč 5.12.2019 11:00:32.220631
32430a5d 21.200 Kč 5.12.2019 10:59:24.082007
a321a604 21.000 Kč 5.12.2019 10:56:57.037331
32430a5d 20.300 Kč 5.12.2019 10:55:21.592158
a321a604 20.100 Kč 5.12.2019 10:52:13.185092
32430a5d 19.900 Kč 5.12.2019 10:48:21.441463
a321a604 19.700 Kč 5.12.2019 10:45:38.005810
32430a5d 19.500 Kč 5.12.2019 10:44:55.672037
a321a604 19.300 Kč 5.12.2019 10:41:39.118665
32430a5d 18.700 Kč 5.12.2019 10:40:58.822331
976288c1 18.500 Kč 5.12.2019 10:38:32.856833
32430a5d 18.300 Kč 5.12.2019 10:37:48.490196
976288c1 18.100 Kč 5.12.2019 10:35:31.704273
a321a604 17.900 Kč 5.12.2019 10:34:07.987903
976288c1 17.700 Kč 5.12.2019 10:33:54.291928
a321a604 17.500 Kč 5.12.2019 10:32:57.783283
32430a5d 17.300 Kč 5.12.2019 10:31:45.960111
976288c1 17.100 Kč 5.12.2019 10:29:20.774720
57182274 16.900 Kč 5.12.2019 10:29:09.341125
976288c1 16.700 Kč 5.12.2019 10:29:03.590675
32430a5d 16.500 Kč 5.12.2019 10:28:49.638914
976288c1 16.300 Kč 5.12.2019 10:28:16.972966
f31ecf9b 16.100 Kč 5.12.2019 10:27:42.354308
daa0b7f7 15.900 Kč 5.12.2019 10:26:53.267619
32430a5d 15.700 Kč 5.12.2019 10:26:10.368587
57182274 15.500 Kč 5.12.2019 10:24:43.630647
a321a604 15.300 Kč 5.12.2019 10:24:27.817530
53fb9411 15.100 Kč 5.12.2019 10:20:21.744746
c3447bbd 14.900 Kč 5.12.2019 10:10:13.370846
62674017 14.700 Kč 5.12.2019 10:10:03.110146
c3447bbd 14.500 Kč 5.12.2019 10:07:53.485019
57182274 14.000 Kč 5.12.2019 10:06:31.576620
c3447bbd 13.800 Kč 5.12.2019 10:04:05.666082
82dbe239 13.300 Kč 5.12.2019 10:02:53.099634
c3447bbd 13.100 Kč 5.12.2019 10:02:44.794057
82dbe239 12.600 Kč 5.12.2019 10:01:43.091369
53fb9411 12.400 Kč 5.12.2019 10:01:18.895752
82dbe239 12.200 Kč 5.12.2019 10:00:50.679808
d44c560a 12.000 Kč 5.12.2019 10:00:20.845356

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19946/13-129
Začátek dražby05.12.2019 10:00
Konec dražby05.12.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1319946129, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.11.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace