Obraz na plátně, M. Vykydal

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX889/14-120
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

cda1af1f
2.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cda1af1f 2.100 Kč 12.12.2019 11:04:32.595797
26771e00 2.050 Kč 12.12.2019 11:04:10.793589
cda1af1f 2.000 Kč 12.12.2019 11:00:51.735627
26771e00 1.950 Kč 12.12.2019 11:00:31.032397
cda1af1f 1.900 Kč 12.12.2019 10:58:36.660579
26771e00 1.850 Kč 12.12.2019 10:58:11.839322
cda1af1f 1.800 Kč 12.12.2019 10:57:27.053684
26771e00 1.750 Kč 12.12.2019 10:57:17.080357
cda1af1f 1.700 Kč 12.12.2019 10:56:31.084487
26771e00 1.650 Kč 12.12.2019 10:56:17.402288
cda1af1f 1.600 Kč 12.12.2019 10:53:44.099905
26771e00 1.550 Kč 12.12.2019 10:53:29.793035
cda1af1f 1.500 Kč 12.12.2019 10:52:22.896023
26771e00 1.450 Kč 12.12.2019 10:50:54.996804
cda1af1f 1.400 Kč 12.12.2019 10:49:28.038701
26771e00 1.350 Kč 12.12.2019 10:47:16.907368
cda1af1f 1.300 Kč 12.12.2019 10:12:23.114745
7955c378 1.250 Kč 12.12.2019 10:07:20.766561
cda1af1f 1.200 Kč 12.12.2019 10:00:15.969653

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX889/14-120
Začátek dražby12.12.2019 10:00
Konec dražby12.12.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Stanislav Tvrdek
telefon: 244 401 817, mobil: 605 277 887
tvrdek@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Obraz na plátně, M. Vykydal - motiv Řeka s mostem.


Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí se koná dne 10.12.2019 v 14:00 hod v sídle Exekutorského úřadu Praha 4 na adrese Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4-Krč.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání byla exekutorovi doručena přihláška pohledávky věřitele Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník, ve výši 25 536,37 Kč, sestávající se z dílčích pohledávek:

  • 375,00 Kč, pohledávka oprávněného z přerušení exekuce, rozhodný den pro pořadí pohledávky 12.9.2013,
  • 500,00 Kč, pohledávka oprávněného z přerušení exekuce, rozhodný den pro pořadí pohledávky 12.9.2013,
  • 1 800,00 Kč, pohledávka oprávněného z přerušení exekuce, rozhodný den pro pořadí pohledávky 14.12.2016,
  • 3 600,00 Kč, pohledávka oprávněného z přerušení exekuce, rozhodný den pro pořadí pohledávky 28.12.2017,
  • 1 200,00 Kč, pohledávka věřitele s vykonatelnou pohledávkou, rozhodný den pro pořadí pohledávky 27.9.2019,
  • 17 061,37 Kč, pohledávka oprávněného z přerušení exekuce, rozhodný den pro pořadí pohledávky 28.12.2017.

Věřitel byl vyzván k doplnění přihlášky. Uvedená výše pohledávek, skupin a pořadí je uvedena tak, jak byly uvedeny v přihlášce.

Oprávněný, přihlášený věřitel povinného a povinný mohou do 15 kalendářních dnů ode dne konání dražby popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše a pořadí. Návrh, kterým je popírána přihlášená pohledávka, musí splňovat náležitosti ustanovení § 42 o.s.ř. O popřených pohledávkách bude rozhodnuto v rozvrhovém usnesení, jestliže lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů. Účastníky, o jejichž námitkách takto nebude moci být rozhodnuto, soudní exekutor vyzve, aby do 30 kalendářních dnů podali návrh dle ustanovení § 267a odst. 1 o.s.ř.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hornokrčská 650/29, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace