Podíl na zemědělském pozemku v k.ú. Rosice u Brna, okr. Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX45313/17
Nejnižší podání 13.333 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

74e3b365
27.833 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
74e3b365 27.833 Kč 29.1.2020 14:15:48.098626
729da9e2 27.333 Kč 29.1.2020 14:14:44.672898
74e3b365 26.833 Kč 29.1.2020 14:13:57.401847
729da9e2 26.333 Kč 29.1.2020 14:12:42.543102
74e3b365 25.833 Kč 29.1.2020 14:12:03.355075
729da9e2 25.333 Kč 29.1.2020 14:11:45.988271
74e3b365 24.833 Kč 29.1.2020 14:11:24.924985
729da9e2 24.333 Kč 29.1.2020 14:10:52.341533
74e3b365 23.833 Kč 29.1.2020 14:10:33.506128
729da9e2 23.333 Kč 29.1.2020 14:09:34.836136
74e3b365 22.833 Kč 29.1.2020 14:08:09.026322
729da9e2 22.333 Kč 29.1.2020 14:06:22.208117
74e3b365 19.333 Kč 29.1.2020 14:06:04.172922
729da9e2 18.833 Kč 29.1.2020 14:05:18.909712
74e3b365 18.333 Kč 29.1.2020 14:04:57.762925
729da9e2 17.833 Kč 29.1.2020 14:04:04.782723
74e3b365 17.333 Kč 29.1.2020 14:01:56.915291
729da9e2 16.833 Kč 29.1.2020 14:00:53.920207
74e3b365 16.333 Kč 29.1.2020 13:59:15.908661
729da9e2 15.833 Kč 29.1.2020 13:58:34.096838
74e3b365 15.333 Kč 29.1.2020 13:26:29.566037
36e92fab 14.833 Kč 29.1.2020 13:24:23.527302
74e3b365 14.333 Kč 29.1.2020 13:09:34.400113
729da9e2 13.833 Kč 29.1.2020 13:01:38.821231
74e3b365 13.333 Kč 29.1.2020 13:00:06.769297

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX45313/17
Začátek dražby29.01.2020 13:00
Konec dražby29.01.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání13.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104531317
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 6127 - orná půda, v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, okres Brno-venkov, který je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6117 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rosice, Palackého nám. 13, 66501 Rosice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Rosice je pozemek veden takto: - p.č. 6127 - „orná půda“ Informace byly získány z územního plánu obce Rosice, který je dohledatelný na www stránkách obce Rosice.

203Ex45313/17, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Rosice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace