1/3 rodinného domu v obci Klokočov, okres Havlíčkův Brod

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2429/15-188
Nejnižší podání 144.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

68a845a1
186.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
68a845a1 186.000 Kč 23.1.2020 13:49:14.065168
a93034b8 185.000 Kč 23.1.2020 13:47:15.111334
68a845a1 184.000 Kč 23.1.2020 13:46:16.078336
a93034b8 183.000 Kč 23.1.2020 13:44:17.625056
68a845a1 182.000 Kč 23.1.2020 13:44:11.388308
a93034b8 181.000 Kč 23.1.2020 13:42:36.054459
e61d5a6e 180.000 Kč 23.1.2020 13:42:12.580789
a93034b8 179.000 Kč 23.1.2020 13:38:00.641312
68a845a1 178.000 Kč 23.1.2020 13:37:36.370755
a93034b8 177.000 Kč 23.1.2020 13:37:10.535571
68a845a1 176.000 Kč 23.1.2020 13:37:00.515448
a93034b8 175.000 Kč 23.1.2020 13:36:32.408662
68a845a1 174.000 Kč 23.1.2020 13:36:13.856510
a93034b8 173.000 Kč 23.1.2020 13:35:16.055338
68a845a1 172.000 Kč 23.1.2020 13:35:07.257219
a93034b8 171.000 Kč 23.1.2020 13:32:25.452104
68a845a1 170.000 Kč 23.1.2020 13:32:17.884792
a93034b8 169.000 Kč 23.1.2020 13:32:10.491392
0ae1ebfa 168.000 Kč 23.1.2020 13:31:51.730192
68a845a1 167.000 Kč 23.1.2020 13:31:11.961247
a93034b8 166.000 Kč 23.1.2020 13:30:37.236416
0ae1ebfa 165.000 Kč 23.1.2020 13:30:31.101807
a93034b8 164.000 Kč 23.1.2020 13:30:26.374473
0ae1ebfa 159.000 Kč 23.1.2020 13:30:02.594311
a93034b8 158.000 Kč 23.1.2020 13:29:56.796338
0ae1ebfa 157.000 Kč 23.1.2020 13:29:30.643155
a93034b8 156.000 Kč 23.1.2020 13:29:10.697948
0ae1ebfa 155.000 Kč 23.1.2020 13:29:04.041048
68a845a1 154.000 Kč 23.1.2020 13:28:59.367456
0ae1ebfa 153.000 Kč 23.1.2020 13:28:43.618083
68a845a1 152.000 Kč 23.1.2020 13:28:23.083737
0ae1ebfa 151.000 Kč 23.1.2020 13:28:03.859616
68a845a1 150.000 Kč 23.1.2020 13:27:01.579699
a93034b8 149.000 Kč 23.1.2020 13:26:50.735185
68a845a1 148.000 Kč 23.1.2020 13:25:50.430140
a93034b8 147.000 Kč 23.1.2020 13:23:18.990348
68a845a1 146.000 Kč 23.1.2020 13:03:02.836300
a93034b8 145.000 Kč 23.1.2020 13:01:39.653416
68a845a1 144.000 Kč 23.1.2020 13:01:14.066481

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2429/15-188
Začátek dražby23.01.2020 13:00
Konec dražby23.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání144.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)216.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1502429188
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín a vikýř. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné zčásti prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu náleží zahrada, na které se nachází zčásti dřevěná a zčásti zděná kolna ve špatném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz. LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 254 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 92. Zbylou část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 374/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o velikosti 334 m2 a je využíván jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, neudržované a oplocené plotovými dílci s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu obce.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Klokočov, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace