Návěs valníkový KÖGEL MEGA SN24, S24-1 - DPH lze odečíst

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX76/19-207
Nejnižší podání 91.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

780226d0
203.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
780226d0 203.000 Kč 21.1.2020 14:08:03.447066
d26e0104 202.000 Kč 21.1.2020 14:03:40.248265
780226d0 201.000 Kč 21.1.2020 13:58:45.258784
d26e0104 190.000 Kč 21.1.2020 13:55:57.498356
780226d0 180.000 Kč 21.1.2020 13:54:23.404909
77e057cb 162.000 Kč 21.1.2020 13:50:26.827871
780226d0 161.000 Kč 21.1.2020 13:42:27.130209
34d863ce 151.000 Kč 21.1.2020 13:41:41.161306
780226d0 150.000 Kč 21.1.2020 13:41:01.560096
34d863ce 96.000 Kč 21.1.2020 13:34:01.407079
63696f8f 95.000 Kč 21.1.2020 13:33:45.777426
780226d0 94.000 Kč 21.1.2020 13:33:37.637141
34d863ce 93.000 Kč 21.1.2020 13:31:52.627149
780226d0 92.000 Kč 21.1.2020 13:31:28.119963
34d863ce 91.000 Kč 21.1.2020 13:30:06.738715

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX76/19-207
Začátek dražby21.01.2020 13:30
Konec dražby21.01.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Stanislav Tvrdek
telefon: 244 401 817, mobil: 605 277 887
tvrdek@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání91.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)273.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Návěs valníkový KÖGEL MEGA SN24, S24-1, rok výroby 2015, barva STŘÍBRNÁ, STK platná do 11/2019.

K vozidlu k dispozici osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).


Informace k odpočtu DPH

Vydražitel si může uplatnit odečet DPH pouze tehdy, je-li povinný registrovaným plátcem DPH v okamžiku přechodu vlastnického práva, tedy okamžikem udělení příklepu. Informace o této možnosti je zpravidla zveřejňována až těsně před samotným začátkem a ověřována před udělením příklepu vydražiteli na konci dražebního jednání.


Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí se koná dne 20.01.2020 v 15:00 hod v průmyslovém areálu na adrese Třídvorská 265, 280 02 Kolín – Kolín V (GPS souřadnice: 50°1'55.268"N, 15°13'12.435"E).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání byla exekutorovi doručena přihláška pohledávky ze smlouvy o úvěru věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 15886492, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, který vyčíslil svou pohledávku ke dni konání dražby částkou 152 003,17 Kč. Pohledávka věřitele je zajištěna zajišťovacím převodem práva, pro pořadí je rozhodný den vzniku zajištění 30.10.2015.

Oprávněný, přihlášený věřitel povinného a povinný mohou do 15 kalendářních dnů ode dne konání dražby popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše a pořadí. Návrh, kterým je popírána přihlášená pohledávka, musí splňovat náležitosti ustanovení § 42 o.s.ř. O popřených pohledávkách bude rozhodnuto v rozvrhovém usnesení, jestliže lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů. Účastníky, o jejichž námitkách takto nebude moci být rozhodnuto, soudní exekutor vyzve, aby do 30 kalendářních dnů podali návrh dle ustanovení § 267a odst. 1 o.s.ř. 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třídvorská 265, Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace