Automobil Volkswagen Caddy - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 12290/12-263
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 62

Nejvyšší podání

2274591f
52.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2274591f 52.500 Kč 27.2.2020 10:22:00.269581
5838af4d 52.300 Kč 27.2.2020 10:21:44.870274
2274591f 52.100 Kč 27.2.2020 10:20:25.629102
5838af4d 51.900 Kč 27.2.2020 10:20:06.535367
2274591f 51.700 Kč 27.2.2020 10:18:01.466711
c1404094 51.500 Kč 27.2.2020 10:13:32.680640
2274591f 51.300 Kč 27.2.2020 10:09:57.449708
cb97f413 51.100 Kč 27.2.2020 10:09:38.083413
2274591f 50.600 Kč 27.2.2020 10:08:31.506251
c1404094 50.400 Kč 27.2.2020 10:08:21.958213
2274591f 45.400 Kč 27.2.2020 10:08:03.362618
c1404094 45.200 Kč 27.2.2020 10:07:46.806768
2274591f 40.200 Kč 27.2.2020 10:07:30.131329
c1404094 40.000 Kč 27.2.2020 10:06:58.373422
2274591f 34.500 Kč 27.2.2020 10:06:35.951927
c1404094 34.300 Kč 27.2.2020 10:05:44.941633
2274591f 24.300 Kč 27.2.2020 10:05:17.384760
8dc38e1f 24.100 Kč 27.2.2020 10:05:06.253494
2274591f 21.100 Kč 27.2.2020 10:03:34.379487
8dc38e1f 20.900 Kč 27.2.2020 10:02:59.432648
2274591f 20.400 Kč 27.2.2020 10:02:25.457415
db31e1cf 20.200 Kč 27.2.2020 10:01:50.315143
2eb17093 20.000 Kč 27.2.2020 10:01:16.375940

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 12290/12-263
Začátek dražby27.02.2020 10:00
Konec dražby27.02.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1212290263, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.2.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, Ústí nad Labem, přihlásil dne 20.1.2020 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.645.358,07 Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 16.204,50 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace