Rodinný dům Karlovy Vary, ul. Ondřejská č.p. 1108 stojící na pozemku p.č. 1460

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 2822/18 - 032
Nejnižší podání 11.340.000 Kč
Minimální příhoz 30.000 Kč
Počet účastníků 2

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 2822/18 - 032
Začátek dražby19.02.2020 10:00
Konec dražby19.02.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání11.340.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)22.680.000 Kč
Minimální výše příhozu30.000 Kč
Dražební jistota1.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0282218
Specifický symbol55+jméno v poznámce pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům v Karlových Varech, ulice Ondřejská č.p. 1108, stojící na pozemku p.č. 1460.

Jedná se o řadovou, vnitřní budovu. Budova má 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží a podkroví. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Součástí střechy jsou vikýře, střešní okno a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Fasáda domu není zateplená. Fasáda domu je v dobrém stavu. Dle databáze RÚIAN se v budově nachází 8 bytů. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Ondřejská 1108, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace