1/4 pozemku (zahrada) v obci Bořislav, okres Teplice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 41659/13-157
Nejnižší podání 157.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 41659/13-157
Začátek dražby27.02.2020 13:00
Konec dražby27.02.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání157.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)315.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota32.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1341659157
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 2/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 1.471 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plochy venkovského bydlení. Pozemek je travnatý a oplocený dřevěným oplocením s kamennou podezdívkou. Na pozemku se nacházejí porosty. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočillova 1422/1a, 140 28 Praha 4, právně zast. JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou, IČ: 66198500, Římská 36, Praha 2, přihlásil dne 8.4.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 56.272,09 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, IČ: 71445579, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 27.6.2019 pohledávky v celkové výši 27.550,27 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem-město, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 143/42, 415 01 Teplice, přihlásil dne 23.7.2019 pohledávky v celkové výši 388,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, Přítkovská 1576, 415 02 Teplice, přihlásil dne 15.8.2019 pohledávky v celkové výši 147.318,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásil dne 15.8.2019 pohledávky v celkové výši 377.840,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, IČ: 66250391, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 19.8.2019 pohledávky právem v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, Přítkovská 1576, 415 02 Teplice, přihlásil dne 23.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 668.569,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Prim Inova GmbH, IČ: CH-020.4.036.968.0, se sídlem Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, právně zast. Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem, IČ: 68856199, společníkem Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 28507657, se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 27.8.2019 pohledávky v celkové výši 11.590,22 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 85.141,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bořislav, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace