OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/4 RD Dolní Bousov, okr. Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 21060/09/EK/3
Nejnižší podání 290.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

8556f83f
380.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8556f83f 380.000 Kč 31.3.2020 9:45:51.612620
b6797fca 370.000 Kč 31.3.2020 9:45:30.818392
8556f83f 360.000 Kč 31.3.2020 9:45:08.233553
5b6a91a1 350.000 Kč 31.3.2020 9:44:11.994079
8556f83f 340.000 Kč 31.3.2020 9:42:07.312704
5b6a91a1 330.000 Kč 31.3.2020 9:41:57.594055
8556f83f 320.000 Kč 31.3.2020 9:38:42.145060
b6797fca 310.000 Kč 31.3.2020 9:37:03.889723
8556f83f 300.000 Kč 31.3.2020 9:31:43.410052
949836f8 290.000 Kč 31.3.2020 9:15:34.095951

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 21060/09/EK/3
Začátek dražby31.03.2020 09:15
Konec dražby31.03.2020 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání290.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)580.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184610/6800
Variabilní symbol2106009
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/4 RD Dolní Bousov, okr. Mladá Boleslav


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Pitambera s.r.o., IČ 055 69 419, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1332/23, PSČ: 110 00, /původně Citibank Europe plc/, zast. Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, ve výši 108.341,99 Kč s přísl., rozhodné datum 23.03.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 81 doručena dne 08.06.2011, č.l. 226 dne 28.03.2019.

2) JUDr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mělník, se sídlem Mělník, Havlíčkova 329, PSČ: 276 01, ve výši 7.865,- Kč (031 Ex 131/14, opr. Město Bakov nad Jizerou), rozhodné datum 15.03.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 213 doručena dne 15.03.2019.

3) Město Bakov nad Jizerou, IČ: 002 37 418, se sídlem Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, PSČ: 294 01, zast. Mgr. Pavlem Motlem, advokátem, ve výši 10.541,- Kč, rozhodné datum 27.03.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina (není doloženo datum pro zařazení do 4.sk)

Přihláška č.l. 218 doručena dne 27.03.2019.

4) WLG Invest a.s., IČ 26289636, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, ve výši 12.086,- Kč, rozhodné datum 07.08.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 238 doručena dne 05.04.2019.

5) Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem Jablonec nad Nisou, ul. 5. května 2339/33, PSČ: 466 01, ve výši 7.865,- Kč (154 Ex 211/14, opr. JUDr. Miroslava Havelková), rozhodné datum 08.04.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 240 doručena dne 08.04.2019.

6) JUDr. Miroslava Havelková, nar. 23.08.1951, bytem Mladá Boleslav, Táborská 923/19, PSČ: 293 01, ve výši 3.233,- Kč, rozhodné datum 09.07.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 247 doručena dne 30.04.2019.

7) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 7.865,- Kč (081 EX 13669/11, opr. Český inkasní kapitál, a.s.), rozhodné datum 30.04.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 248 doručena dne 30.04.2019.

8) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 3.630,- Kč (081 EX 25621/11, opr. Český inkasní kapitál, a.s.), rozhodné datum 03.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 254 doručena dne 03.05.2019.

9) JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem Zlín, 2. května 2384, PSČ: 760 01, ve výši 6.974,- Kč (207Ex 5496/13, opr. WLG Invest a.s.), rozhodné datum 06.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 264 doručena dne 06.05.2019.

10) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši

- 97.077,63 Kč, rozhodné datum 18.07.2011 – zahájení ex.řízení (081 EX 25621/11), 4.skupina,

- 202.700,20 Kč, rozhodné datum 20.04.2011 – zahájení ex.řízení (081 EX 13671/11), 4.skupina,

- 219.477,57 Kč, rozhodné datum 03.05.2011 – zahájení ex.řízení (081 EX 13669/11). 4.skupina.

 

Přihláška č.l. 271 doručena dne 16.05.2019.

11) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši

- 69.753,66 Kč, rozhodné datum 01.03.2011 – zahájení ex.řízení (081 EX 06044/11), 4.skupina,

- 133.241,06 Kč, rozhodné datum 08.07.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 277 doručena dne 20.05.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Nádražní 100, Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace