Podíl 1/2 domu občanské vybavenosti v obci Fulnek, okres Nový Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 742/16-143
Nejnižší podání 156.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

3d6693de
156.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3d6693de 156.000 Kč 31.3.2020 8:30:24.767367

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 742/16-143
Začátek dražby31.03.2020 08:30
Konec dražby31.03.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání156.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)390.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol742165555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Podíl 1/2 domu občanské vybavenosti. Jedná se o samostatně stojící, patrovou stavbu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy valbová osazena plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. V 1. NP je plastové okno, jinak jsou okna dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Vnější omítky vykazují známky opotřebení. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný. 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

Na pozemku parc. č. 97/4 se nachází stavba č.p.1. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 297 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 203/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 1479 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, neudržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází zděná kolna, přístřešek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc.č. 3147/1, který je ve vlastnictví Kraje.  

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. 

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna, přístřešek.

Druhá část o velikosti 1/2 je dražena na https://www.drazby-exekutori.cz/DR012738/120-EX-23057-14-podil-1-2-budovy-s-pozemky-v-Lukavci


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Lukavec 1, Fulnek, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace