1/2 zahrady v obci Domousnice, okres Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34312/13-186
Nejnižší podání 21.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

ff368395
21.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ff368395 21.000 Kč 26.3.2020 13:00:17.862012

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34312/13-186
Začátek dražby26.03.2020 13:00
Konec dražby26.03.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání21.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)42.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334312186
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Domousnice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 768 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Na jižním okraji pozemku vede železniční trať. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrady a lesa.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník, Tyršova 106, 276 01 Mělník, přihlásil dne 31.5.2007 pohledávku v celkové výši 12.972,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, Bezručova 605, 276 01, přihlásil dne 1.6.2007 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 31.111,45 Kč a nezajištenou zástavním právem ve výši 14.284,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Neratovicích, Smetanova 1222, 277 11 Neratovice, přihlásil dne 8.6.2007 pohledávku v celkové výši 6.140,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Neratovicích, Smetanova 1222, 277 11 Neratovice, přihlásil dne 26.9.2008 pohledávku v celkové výši 45.988,45 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Zaclypso, s.r.o., IČ: 01807901, Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha  zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 5.2.2009 pohledávku ve výši 18.612,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník, Tyršova 106, 276 01 Mělník, přihlásil dne 4.7.2018 pohledávku v celkové výši 83.376,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 20.7.2018 pohledávku v celkové výši 64.175,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí částku 23.073,80 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Domousnice, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace