RD v obci Říkovice

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX01305/10-147
Nejnižší podání 1.180.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX01305/10-147
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.775.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110130510
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného: - Pozemek ve společném jmění manželů, parcela St. 126/1 o výměře 445m², zastavěná plocha a nádvoří - Stavba ve společném jmění manželů, část obce Říkovice čp. 103, bydlení na parcele č. St. 126/1 nacházející se na katastrálním území Říkovice u Přerova, v obci Říkovice, zapsané v katastru nemovitostí, který vede Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 156.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.