Podíl 1/6 bytu 3+1 Valašské Meziříčí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 3837/15
Nejnižší podání 160.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

4e6272ec
215.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4e6272ec [priorita 1] 215.000 Kč 24.3.2020 10:55:48.391201
20df918c 215.000 Kč 24.3.2020 10:55:30.020049
4e6272ec [priorita 1] 210.000 Kč 24.3.2020 10:55:13.584156
37bbdebe 210.000 Kč 24.3.2020 10:54:46.556915
4e6272ec [priorita 1] 205.000 Kč 24.3.2020 10:54:36.571450
20df918c 205.000 Kč 24.3.2020 10:54:25.843853
37bbdebe 200.000 Kč 24.3.2020 10:54:02.817994
4e6272ec [priorita 1] 195.000 Kč 24.3.2020 10:50:39.309668
ce797968 195.000 Kč 24.3.2020 10:49:56.863159
4e6272ec [priorita 1] 190.000 Kč 24.3.2020 10:45:27.493407
20df918c 190.000 Kč 24.3.2020 10:43:53.865595
4e6272ec [priorita 1] 185.000 Kč 24.3.2020 10:43:24.349668
20df918c 185.000 Kč 24.3.2020 10:37:59.031424
4e6272ec [priorita 1] 180.000 Kč 24.3.2020 10:36:52.250411
20df918c 180.000 Kč 24.3.2020 10:36:42.973040
ce797968 175.000 Kč 24.3.2020 10:36:24.057459
20df918c 170.000 Kč 24.3.2020 10:20:34.090690
4e6272ec [priorita 1] 165.000 Kč 24.3.2020 10:20:06.225267
20df918c 165.000 Kč 24.3.2020 10:18:32.871637
ce797968 160.000 Kč 24.3.2020 10:01:28.277347

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 3837/15
Začátek dražby24.03.2020 10:00
Konec dražby24.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

JUDr. Pavla Něvěřilová
telefon: 583301464, mobil: 601553614
neverilova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání160.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)240.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0383715
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

- bytová jednotka, č.p./č. jednotky 475/26, byt. z.,

- včetně souvisejícího podílu ve výši 732/23249 na společných částech domu a pozemku,

- vymezeno v:

o budova Valašské Meziříčí, č.p. 475, byt. dům, LV 4277, na pozemku parc. č. 1323/8,

LV 4277

o pozemek parc. č. 1323/8, o výměře 395 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří

vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Valašské Meziříčí, katastrální území Valašské Meziříčí-město, okres Vsetín, na listech vlastnictví č. 6680 a č. 4277, podíl 1/6.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace