Pozemek v obci Žalkovice

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX01305/10-148
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX01305/10-148
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)97.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110130510
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství: - Pozemek ve společném jmění manželů, parcela 251/17 o výměře 646m², zahrada nacházející se na katastrálním území Žalkovice, v obci Žalkovice, zapsané v katastru nemovitostí, který vede Katastrální pracoviště Kroměříž, na listu vlastnictví č. 416.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.