Obraz – motiv „věci ve vodě“ sign. Antonín Střížek 2002

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 33385/14-321
Nejnižší podání 400 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

240cb5cd
2.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
240cb5cd 2.800 Kč 21.4.2020 11:28:35.400964
f0153610 2.750 Kč 21.4.2020 11:23:55.263724
13641043 2.700 Kč 21.4.2020 11:23:33.841323
f0153610 2.650 Kč 21.4.2020 11:19:12.405340
5bad84b8 2.600 Kč 21.4.2020 11:18:43.814917
240cb5cd 2.550 Kč 21.4.2020 11:17:52.183118
5bad84b8 2.500 Kč 21.4.2020 11:15:53.758227
240cb5cd 2.450 Kč 21.4.2020 11:13:11.279986
5bad84b8 2.400 Kč 21.4.2020 11:12:37.482432
240cb5cd 2.350 Kč 21.4.2020 11:10:12.960270
5bad84b8 2.300 Kč 21.4.2020 11:08:04.244554
240cb5cd 2.250 Kč 21.4.2020 11:07:16.219621
0759ca0a 2.200 Kč 21.4.2020 11:06:52.648095
240cb5cd 2.150 Kč 21.4.2020 11:03:42.329639
0759ca0a 2.100 Kč 21.4.2020 11:02:13.167494
240cb5cd 2.050 Kč 21.4.2020 10:59:40.977457
f0153610 1.950 Kč 21.4.2020 10:58:52.586851
0759ca0a 1.900 Kč 21.4.2020 10:58:07.555073
240cb5cd 1.850 Kč 21.4.2020 10:56:31.185636
0759ca0a 1.750 Kč 21.4.2020 10:55:53.381239
240cb5cd 1.700 Kč 21.4.2020 10:54:28.620564
0759ca0a 1.650 Kč 21.4.2020 10:52:29.785410
240cb5cd 1.600 Kč 21.4.2020 10:52:22.958940
0759ca0a 1.550 Kč 21.4.2020 10:52:09.828854
240cb5cd 1.400 Kč 21.4.2020 10:52:00.502321
0759ca0a 1.350 Kč 21.4.2020 10:51:46.887841
240cb5cd 1.300 Kč 21.4.2020 10:51:42.117141
0759ca0a 1.250 Kč 21.4.2020 10:51:25.227576
240cb5cd 1.200 Kč 21.4.2020 10:51:17.697829
0759ca0a 1.150 Kč 21.4.2020 10:50:52.915666
240cb5cd 1.100 Kč 21.4.2020 10:50:44.062821
0759ca0a 1.050 Kč 21.4.2020 10:49:46.604832
70fdb6cd 1.000 Kč 21.4.2020 10:49:36.423265
0759ca0a 950 Kč 21.4.2020 10:46:47.617652
240cb5cd 900 Kč 21.4.2020 10:46:39.303381
0759ca0a 850 Kč 21.4.2020 10:45:59.387191
240cb5cd 700 Kč 21.4.2020 10:45:16.991446
0759ca0a 650 Kč 21.4.2020 10:41:32.148558
352df632 600 Kč 21.4.2020 10:41:26.320384
240cb5cd 550 Kč 21.4.2020 10:35:05.065919
352df632 500 Kč 21.4.2020 10:33:55.663676
0bf3743a 450 Kč 21.4.2020 10:31:00.958083
352df632 400 Kč 21.4.2020 10:30:15.573697

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 33385/14-321
Začátek dražby21.04.2020 10:30
Konec dražby21.04.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání400 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.200 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1433385321, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 16.4.2020 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 16.4.2020 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace