Pozemky v obci Bílina - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 61/2019
Nejnižší podání 1.500.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

518d8bb2
3.050.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
518d8bb2 3.050.000 Kč 1.4.2020 11:53:10.974313
8e0f7dda 3.045.000 Kč 1.4.2020 11:52:55.353918
518d8bb2 2.945.000 Kč 1.4.2020 11:51:52.344981
8e0f7dda 2.940.000 Kč 1.4.2020 11:51:38.070784
518d8bb2 2.840.000 Kč 1.4.2020 11:51:22.614603
8e0f7dda 2.835.000 Kč 1.4.2020 11:50:44.692165
518d8bb2 2.735.000 Kč 1.4.2020 11:50:27.584776
8e0f7dda 2.730.000 Kč 1.4.2020 11:49:54.819326
518d8bb2 2.630.000 Kč 1.4.2020 11:49:30.907259
8e0f7dda 2.625.000 Kč 1.4.2020 11:48:27.322965
518d8bb2 2.525.000 Kč 1.4.2020 11:48:13.884409
8e0f7dda 2.520.000 Kč 1.4.2020 11:46:35.024765
518d8bb2 2.420.000 Kč 1.4.2020 11:46:21.669205
8e0f7dda 2.415.000 Kč 1.4.2020 11:45:03.047151
518d8bb2 2.315.000 Kč 1.4.2020 11:44:46.322715
8e0f7dda 2.310.000 Kč 1.4.2020 11:43:12.192408
518d8bb2 2.210.000 Kč 1.4.2020 11:42:48.214825
8e0f7dda 2.205.000 Kč 1.4.2020 11:41:08.647215
518d8bb2 2.105.000 Kč 1.4.2020 11:40:48.168033
8e0f7dda 2.100.000 Kč 1.4.2020 11:39:28.474349
518d8bb2 2.000.000 Kč 1.4.2020 11:38:58.891757
8e0f7dda 1.995.000 Kč 1.4.2020 11:38:35.631274
f675ca0d 1.950.000 Kč 1.4.2020 11:37:22.302264
8e0f7dda 1.905.000 Kč 1.4.2020 11:36:00.783387
518d8bb2 1.805.000 Kč 1.4.2020 11:33:04.629689
f675ca0d 1.800.000 Kč 1.4.2020 11:31:00.318566
8e0f7dda 1.755.000 Kč 1.4.2020 11:30:21.318883
518d8bb2 1.655.000 Kč 1.4.2020 11:28:00.409101
f675ca0d 1.650.000 Kč 1.4.2020 11:27:10.012486
8e0f7dda 1.605.000 Kč 1.4.2020 11:26:08.241995
518d8bb2 1.505.000 Kč 1.4.2020 11:25:07.394425
f675ca0d 1.500.000 Kč 1.4.2020 11:12:55.989459

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 61/2019
Začátek dražby01.04.2020 11:00
Konec dražby01.04.2020 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.500.000 Kč
Cena předmětu dražby1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota450.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol612019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek, kromě pozemku p.č. 1683/114.

Pozemky jsou rovinaté, oplocené, z větší části se zpevněným asfaltovým či betonovým povrchem. Pozemky jsou územním plánem Města Bíliny vedeny v plochách s využitím „Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba.

P.č. 1683/114 je oplocena, v současné době využívána jako sběrna surovin. Přístupná je přímo z veřejné komunikace ul. Teplická (p.č. 1186/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vlastník Město Bílina). Sousedící p.č. 1683/149 je oddělena kovovým oplocením.

Na p.č. 1683/117 se nachází kanalizační vedení se septikem výše uvedené organizace. Umístění kanalizace není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přes p.č. 1682/10 vede vysokotlaké plynové potrubí, ani toto omezení není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přístup k posuzovaným pozemkům je veden ulicí Antonína Sovy ( p.č. 1683/141 ostatní plocha ostatní komunikace ), a dále po pozemcích p.č. 1682/2 a p.č. 1682/11( ostatní plochy ). Všechny pozemky ve vlastnictví Města Bílina. Dále je upraven vjezd přes pozemky p.č. 1682/10 a pozemek jiného vlastníka p.č. 1682/3 (zahrada, vlastník Lobkowicz Margaret Brooks. Vjezd je zřízen v původním betonovém oplocení, opatřen kovovou bránou, povrch přístupu je z drceného recyklátu. Zda je přístup zřízen legálně, se nepodařilo zjistit.

 

Oceňované pozemky se nacházejí na severním okraji města Bílina. Situovány jsou v ploše mezi páteřní komunikací ul. Bílinská a ul. Teplická. V bezprostředním okolí se nacházejí provozní a výrobní areály, jižním směrem pak starší sídlištní výstavba, resp. zástavba původními objekty rodinného bydlení, objekty občanské vybavenosti.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 25.3.2020 v 15:00 hodin
2. termín dne 26.3.2020 v 11:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před vjezdem do areálu z ulice Teplická, obec Bílina, jak jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 7473, v obci a katastrálním území Bílina, okres Teplice.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Teplická, Bílina, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace