Byt 2+1 Příbram ZMĚNA TERMÍNU DRAŽBY NA 14.7.2020 V 13:00

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16347/14/IZ2
Nejnižší podání 1.233.333 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16347/14/IZ2
Začátek dražby14.07.2020 13:00
Konec dražby14.07.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.233.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.850.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213485/6800
Variabilní symbol1634714
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

jednotky č. 138/1 v budově č.p. 133, 138, příslušející k

části obce Příbram VII, na pozemku p.č. St. 962, včetně spoluvlastnického podílu ke společným

částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 670/8176, vše zapsané na listu vlastnictví č.

7893 a listu vlastnictví č. 5938, vše v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, okres Příbram, která se

nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového,

bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným

výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sokolovská. Bytový dům je

napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je

přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 515/74 a dále přes pozemek p.č.

515/75, které jsou ve vlastnictví Města Příbram. Parkování je možné na veřejné komunikaci

před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně

postaven v roce 1969. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2003 byla

provedena dodatečná izolace a oprava základů. V roce 2005 byly pořízeny nové vchodové

dveře do objektu. V roce 2011 byla provedena nová střešní krytina včetně žlabů a svodů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální

zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s

dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako

průměrná.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno po dražbě na úřední desce soudního exekutora


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sokolovská 138, Příbram, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace