1/8 pozemků v obci Borotín, okres Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 116/09-232
Nejnižší podání 78.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

9fefcf88
134.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9fefcf88 134.000 Kč 28.5.2020 15:04:40.495165
bbabd05d 133.000 Kč 28.5.2020 15:04:30.108804
9fefcf88 132.000 Kč 28.5.2020 14:59:50.612142
70880911 131.000 Kč 28.5.2020 14:56:46.141537
9fefcf88 130.000 Kč 28.5.2020 14:56:29.926924
70880911 129.000 Kč 28.5.2020 14:54:20.771505
9fefcf88 128.000 Kč 28.5.2020 14:53:25.924318
bbabd05d 127.000 Kč 28.5.2020 14:53:13.661727
70880911 126.000 Kč 28.5.2020 14:50:05.715709
9fefcf88 125.000 Kč 28.5.2020 14:48:22.631750
70880911 124.000 Kč 28.5.2020 14:44:59.541018
bbabd05d 123.000 Kč 28.5.2020 14:44:24.930593
70880911 122.000 Kč 28.5.2020 14:41:01.651363
bbabd05d 121.000 Kč 28.5.2020 14:39:33.308088
70880911 120.000 Kč 28.5.2020 14:38:25.897322
9fefcf88 119.000 Kč 28.5.2020 14:37:58.895305
70880911 118.000 Kč 28.5.2020 14:35:55.648622
9fefcf88 117.000 Kč 28.5.2020 14:35:42.032457
70880911 116.000 Kč 28.5.2020 14:33:26.815641
9fefcf88 115.000 Kč 28.5.2020 14:32:20.474803
bbabd05d 114.000 Kč 28.5.2020 14:32:14.304031
70880911 113.000 Kč 28.5.2020 14:31:49.303875
9fefcf88 112.000 Kč 28.5.2020 14:31:23.907752
70880911 111.000 Kč 28.5.2020 14:28:42.204154
9fefcf88 110.000 Kč 28.5.2020 14:28:32.309233
70880911 109.000 Kč 28.5.2020 14:24:00.391182
bbabd05d 108.000 Kč 28.5.2020 14:21:35.534705
70880911 107.000 Kč 28.5.2020 14:19:20.163008
bbabd05d 106.000 Kč 28.5.2020 14:15:14.316859
70880911 105.000 Kč 28.5.2020 14:11:32.243607
bbabd05d 104.000 Kč 28.5.2020 14:11:01.936976
70880911 103.000 Kč 28.5.2020 14:08:33.000595
bbabd05d 102.000 Kč 28.5.2020 14:08:26.572131
70880911 101.000 Kč 28.5.2020 14:04:57.043092
ee25393e 100.000 Kč 28.5.2020 14:02:59.160838
70880911 99.000 Kč 28.5.2020 14:02:46.678518
ee25393e 98.000 Kč 28.5.2020 14:01:10.618086
70880911 97.000 Kč 28.5.2020 14:01:01.116545
bbabd05d 96.000 Kč 28.5.2020 13:58:47.330803
ee25393e 95.000 Kč 28.5.2020 13:56:01.186333
bbabd05d 94.000 Kč 28.5.2020 13:53:06.204584
70880911 93.000 Kč 28.5.2020 13:49:18.709412
bbabd05d 92.000 Kč 28.5.2020 13:47:46.514861
70880911 91.000 Kč 28.5.2020 13:45:21.674298
bbabd05d 90.000 Kč 28.5.2020 13:42:08.088561
70880911 89.000 Kč 28.5.2020 13:41:49.769250
ee25393e 88.000 Kč 28.5.2020 13:41:15.058969
70880911 87.000 Kč 28.5.2020 13:37:14.210375
bbabd05d 86.000 Kč 28.5.2020 13:36:28.432502
70880911 85.000 Kč 28.5.2020 13:33:55.999784
ee25393e 84.000 Kč 28.5.2020 13:33:04.926238
70880911 83.000 Kč 28.5.2020 13:29:54.357979
bbabd05d 82.000 Kč 28.5.2020 13:27:26.972674
70880911 81.000 Kč 28.5.2020 13:25:14.578158
bbabd05d 80.000 Kč 28.5.2020 13:24:29.736556
9fefcf88 79.000 Kč 28.5.2020 13:12:03.514362
70880911 78.000 Kč 28.5.2020 13:01:48.418324

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 116/09-232
Začátek dražby28.05.2020 13:00
Konec dražby28.05.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání78.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)117.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0900116232
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 934 - zemědělské pozemky

Pozemek parc. č. 261 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1 636 m2 a pozemek parc. č. 262 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 129 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a nachází se cca 250 m západně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2191/1, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 264 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 2 608 m2. Jedná se o pozemek se zemědělským využitím, který ze západní strany navazuje na zastavěné území obce a je přístupný přes pozemek parc. č. 179, který je ve spoluvlastnictví povinného.

Pozemek parc. č. 273 je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 827 m2 a pozemek parc. č. 280 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 3 039 m2. Tyto dva zemědělské pozemky netvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a nachází se cca 400 m západně od zastavěné části obce. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků.

Pozemek parc. č. 553/1 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 084 m2, pozemek parc. č. 553/2 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1702 m2 a pozemek parc. č. 554 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 198 m2. Tyto zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a nachází se cca 800 m severozápadně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 720/43, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 1010/60 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 004 m2 a pozemek parc. č. 1010/61 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 18 745 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a nachází se cca 750 m východně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1010/53, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 1380 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 4 046 m2 a pozemek parc. č. 1383/2 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 54 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru a nachází se cca 550 m západně od zastavěné části obce. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2184/1, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Pozemek parc. č. 1474/20 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1 350 m2 a pozemek parc. č. 1475 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 1 345 m2. Tyto dva zemědělské pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a z jižní strany navazují na zastavěné území obce. Přes pozemky vede nadzemní vedení vysokého napětí. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1473, který je ve vlastnickém právu městysu Borotín.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 574 - zemědělské pozemky

Pozemek parc. č. 922 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 3 273 m2, pozemek parc. č. 925 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 989 m2 a pozemek parc. č. 926 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové výměře 2 086 m2. Tyto zemědělské pozemky netvoří jeden funkční celek. Pozemky se nachází v severovýchodní části katastrálního území Pikov. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JK Chaloupky Komárov s.r.o., IČ: 07185065, U Sanopzu 1910/1, Praha, zast. JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M., soudním exekutorem, Tusarova 1384/25, Praha, přihlásil dne 19.3.2020 pohledávku ve výši 62.944,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, Zdíkov 79, Stachy, přihlásil dne 19.3.2020 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha, přihlásil dne 20.5.2020 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 126.622,05 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 1.601.276,47 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Borotín, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace