1/8 rodinného domu se zahradou v obci Pernštejnské Jestřabí, k.ú. Jílmoví, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 346/13-235
Nejnižší podání 90.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

30d3a102
113.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
30d3a102 113.000 Kč 2.7.2020 13:38:31.089776
95ad466f 112.000 Kč 2.7.2020 13:38:17.434243
30d3a102 111.000 Kč 2.7.2020 13:36:57.235134
95ad466f 108.000 Kč 2.7.2020 13:36:30.334942
30d3a102 107.000 Kč 2.7.2020 13:35:32.015330
95ad466f 106.000 Kč 2.7.2020 13:35:20.302602
30d3a102 105.000 Kč 2.7.2020 13:31:57.960226
dc6025e4 104.000 Kč 2.7.2020 13:31:48.073182
30d3a102 103.000 Kč 2.7.2020 13:30:15.963113
95ad466f 102.000 Kč 2.7.2020 13:30:06.436203
30d3a102 101.000 Kč 2.7.2020 13:27:22.435733
95ad466f 100.000 Kč 2.7.2020 13:27:08.361497
30d3a102 99.000 Kč 2.7.2020 13:27:02.206416
dc6025e4 98.000 Kč 2.7.2020 13:26:41.364714
30d3a102 93.000 Kč 2.7.2020 13:21:15.556247
dc6025e4 91.000 Kč 2.7.2020 13:09:49.253433
30d3a102 90.000 Kč 2.7.2020 13:00:26.188187

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 346/13-235
Začátek dražby02.07.2020 13:00
Konec dražby02.07.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání90.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1300346235
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na pozemku parc. č. St. 33 stojí jiná stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 137 m2. Pozemek parc. č. 217/10 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 33 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1173 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a jen částečně udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 218/12, který je ve vlastnickém právu obce Pernštejnské Jestřabí.

Stavba, která je umístěna na pozemku parc. č. St. 33 je samostatně stojící. Jedná se o rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, fasádní omítka chybí. Dům je podsklepený. Střecha budovy je valbová s krytinou z pálených tašek. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou inženýrské sítě a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 28.10.2019 pohledávku ve výši 8.470,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, Ostrava, zast. JUDr. Janem Szewczykem, advokátem, Kaprova 15/11, Praha, přihlásil dne 11.11.2019 pohledávku ve výši 185.796,80 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2, Brno, přihlásil dne 12.11.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 22.124,24 Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 10.671,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, Ringhofferova 115/1, Praha, přihlásil dne 14.11.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Cejl 494/25, Brno, přihlásil dne 15.11.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, Kounicova 14, Brno, přihlásil dne 19.11.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 411.715,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 696/10, Brno, přihlásil dne 20.11.2019 pohledávku ve výši 106.260,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Psychiatrická nemocnice Brno, IČ: 00160105, Húskova 2, Brno, zast. JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., advokátem, Bašty 8, Brno, přihlásil dne 22.11.2019 pohledávku ve výši 1.100,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Milevská 2096/5, Praha, zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, Novodvorská 994, Praha, přihlásil dne 25.11.2019 pohledávku ve výši 1.722,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Milevská 2096/5, Praha, zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, Novodvorská 994, Praha, přihlásil dne 25.11.2019 pohledávku ve výši 7.258,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501, Revoluční 1/655, Praha, zast. Mgr. Bernardem Urbanem, advokátem, Pivovarské nám. 577, Lanškroun, přihlásil dne 28.11.2019 pohledávku ve výši 2.215,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 18.796,47 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jilmoví, Pernštejnské Jestřabí, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace