Dražba pozemku v obci Klášterec nad Orlicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 899/19-51
Nejnižší podání 10.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

0001a4b3
46.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0001a4b3 46.000 Kč 1.7.2020 11:30:55.202439
1ad5bbf2 45.000 Kč 1.7.2020 11:30:51.361606
0001a4b3 41.000 Kč 1.7.2020 11:30:32.027566
1ad5bbf2 40.000 Kč 1.7.2020 11:30:27.854826
0001a4b3 36.000 Kč 1.7.2020 11:30:09.803444
1ad5bbf2 35.000 Kč 1.7.2020 11:30:01.332960
0001a4b3 33.000 Kč 1.7.2020 11:29:40.641388
1ad5bbf2 32.000 Kč 1.7.2020 11:29:31.824968
0001a4b3 31.000 Kč 1.7.2020 11:29:12.481634
1ad5bbf2 30.000 Kč 1.7.2020 11:29:04.362133
0001a4b3 24.000 Kč 1.7.2020 11:28:26.594642
460b8160 23.000 Kč 1.7.2020 11:28:20.093100
0001a4b3 21.667 Kč 1.7.2020 11:25:26.633449
6768d655 20.667 Kč 1.7.2020 11:25:17.591264
0001a4b3 19.667 Kč 1.7.2020 11:21:12.803343
6768d655 18.667 Kč 1.7.2020 11:21:01.585582
0001a4b3 17.667 Kč 1.7.2020 11:17:12.013848
6768d655 16.667 Kč 1.7.2020 11:15:55.725474
0001a4b3 15.667 Kč 1.7.2020 11:13:59.372992
1db59c62 14.667 Kč 1.7.2020 11:04:56.663816
6768d655 13.667 Kč 1.7.2020 11:03:48.041938
0001a4b3 12.667 Kč 1.7.2020 11:03:01.634341
1ad5bbf2 10.667 Kč 1.7.2020 11:00:09.885972

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 899/19-51
Začátek dražby01.07.2020 11:00
Konec dražby01.07.2020 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Silvio Strnad
mobil: +420 286 028 055
silvio.strnad@exekutorpraha1.cz


Nejnižší podání10.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol89919999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 543 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Lhotka, č.e. 17, rod. rekr (LV č. 581), v k.ú. Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Klášterec nad Orlicí. Na pozemku se nachází objekt č.e. 17 - rod. rekr, který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto tento objekt není předmětem ocenění znaleckého posudku a předmětem dražby. Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1990/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 888 - vodní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále přes pozemek p.č. 884/6 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví jiného subjektu - přístup právně nezajištěn. Zpevněná plocha se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Klášterec nad Orlicí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Klášterec nad Orlicí (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „RI - plocha rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Předmětem dražby je tedy pouze pozemek pod objektem rodinné rekreace.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Okresní správa sociálního zabezpečení pro Prahu 8


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lhotka ev. č. 17

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace