Dražba spoluvlastnických podílů na pozemcích

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158ex1559/15-46
Nejnižší podání 13.595 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

41be177e
21.595 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
41be177e [priorita 1] 21.595 Kč 14.7.2020 11:01:40.884605
1b9a44f2 20.595 Kč 14.7.2020 11:01:31.675697
41be177e [priorita 1] 19.595 Kč 14.7.2020 10:59:11.658074
1b9a44f2 18.595 Kč 14.7.2020 10:59:02.548313
41be177e [priorita 1] 17.595 Kč 14.7.2020 10:57:03.570988
1b9a44f2 16.595 Kč 14.7.2020 10:56:50.158426
41be177e [priorita 1] 15.595 Kč 14.7.2020 10:39:14.305893
1b9a44f2 14.595 Kč 14.7.2020 10:38:58.917164
41be177e [priorita 1] 13.595 Kč 14.7.2020 10:08:16.802360

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158ex1559/15-46
Začátek dražby14.07.2020 10:00
Konec dražby14.07.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání13.595 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.393 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol155915
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou:

A) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/8 na nemovitých věcech, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Jičín, pro obec Úlibice, katastrální území Úlibice, na listu vlastnictví č. 68.

B) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/80 na nemovitých věcech, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Jičín, pro obec Úlibice, katastrální území Úlibice, na listu vlastnictví č. 97.

C) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/128 na nemovitých věcech, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Jičín, pro obec Úlibice, katastrální území Úlibice, na listu vlastnictví č. 162.

D) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/128 na nemovitých věcech, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Jičín, pro obec Úlibice, katastrální území Úlibice, na listu vlastnictví č. 555.

E) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/128 na nemovitých věcech, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Jičín, pro obec Úlibice, katastrální území Úlibice, na listu vlastnictví č. 635.

dle dražební vyhlášky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Úlibice, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace