Pozemky v obci Bílina - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 61/2019
Nejnižší podání 1.500.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

c7fa90ca
2.040.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c7fa90ca 2.040.000 Kč 24.6.2020 11:20:55.479401
c68d300c 2.035.000 Kč 24.6.2020 11:17:55.728693
c7fa90ca 2.030.000 Kč 24.6.2020 11:14:34.948377
c68d300c 2.025.000 Kč 24.6.2020 11:11:49.282119
c7fa90ca 2.020.000 Kč 24.6.2020 11:08:32.079510
c68d300c 2.015.000 Kč 24.6.2020 11:05:48.151153
c7fa90ca 2.010.000 Kč 24.6.2020 11:02:29.926071
c68d300c 2.005.000 Kč 24.6.2020 10:59:30.602050
c7fa90ca 2.000.000 Kč 24.6.2020 10:56:14.728966
c68d300c 1.995.000 Kč 24.6.2020 10:53:57.404690
a36439b0 1.895.000 Kč 24.6.2020 10:53:01.584896
c68d300c 1.795.000 Kč 24.6.2020 10:41:38.431356
a36439b0 1.695.000 Kč 24.6.2020 10:40:01.066622
c68d300c 1.505.000 Kč 24.6.2020 10:36:05.923075
c7fa90ca 1.500.000 Kč 24.6.2020 10:30:54.802402

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 61/2019
Začátek dražby24.06.2020 10:30
Konec dražby24.06.2020 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.500.000 Kč
Cena předmětu dražby1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota450.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol612019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek, kromě pozemku p.č. 1683/114.

Pozemky jsou rovinaté, oplocené, z větší části se zpevněným asfaltovým či betonovým povrchem. Pozemky jsou územním plánem Města Bíliny vedeny v plochách s využitím „Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba.

P.č. 1683/114 je oplocena, v současné době využívána jako sběrna surovin. Přístupná je přímo z veřejné komunikace ul. Teplická (p.č. 1186/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vlastník Město Bílina). Sousedící p.č. 1683/149 je oddělena kovovým oplocením.

Na p.č. 1683/117 se nachází kanalizační vedení se septikem výše uvedené organizace. Umístění kanalizace není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přes p.č. 1682/10 vede vysokotlaké plynové potrubí, ani toto omezení není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přístup k posuzovaným pozemkům je veden ulicí Antonína Sovy ( p.č. 1683/141 ostatní plocha ostatní komunikace ), a dále po pozemcích p.č. 1682/2 a p.č. 1682/11( ostatní plochy ). Všechny pozemky ve vlastnictví Města Bílina. Dále je upraven vjezd přes pozemky p.č. 1682/10 a pozemek jiného vlastníka p.č. 1682/3 (zahrada, vlastník Lobkowicz Margaret Brooks. Vjezd je zřízen v původním betonovém oplocení, opatřen kovovou bránou, povrch přístupu je z drceného recyklátu. Zda je přístup zřízen legálně, se nepodařilo zjistit.

 

Oceňované pozemky se nacházejí na severním okraji města Bílina. Situovány jsou v ploše mezi páteřní komunikací ul. Bílinská a ul. Teplická. V bezprostředním okolí se nacházejí provozní a výrobní areály, jižním směrem pak starší sídlištní výstavba, resp. zástavba původními objekty rodinného bydlení, objekty občanské vybavenosti.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 9.6.2020 v 11:00 hodin
2. termín dne 10.6.2020 v 18:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před vjezdem do areálu z ulice Teplická, obec Bílina, jak jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 7473, v obci a katastrálním území Bílina, okres Teplice.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Teplická, Bílina, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace