ZEPTER - D-120 MINI VACSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 21214/08-179
Nejnižší podání 1.950 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 52

Nejvyšší podání

79eb4438
4.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
79eb4438 4.500 Kč 4.8.2020 11:27:09.156319
46eef3d5 4.450 Kč 4.8.2020 11:27:04.009227
79eb4438 4.400 Kč 4.8.2020 11:22:12.268340
46eef3d5 4.350 Kč 4.8.2020 11:22:08.433525
79eb4438 4.300 Kč 4.8.2020 11:17:10.254950
46eef3d5 4.250 Kč 4.8.2020 11:16:59.491332
79eb4438 4.200 Kč 4.8.2020 11:12:21.453462
46eef3d5 4.150 Kč 4.8.2020 11:11:36.553343
79eb4438 4.100 Kč 4.8.2020 11:10:03.053154
46eef3d5 4.050 Kč 4.8.2020 11:09:56.618549
79eb4438 4.000 Kč 4.8.2020 11:04:59.132651
46eef3d5 3.950 Kč 4.8.2020 11:04:52.114155
79eb4438 3.900 Kč 4.8.2020 10:59:57.043927
46eef3d5 3.850 Kč 4.8.2020 10:59:05.841117
79eb4438 3.800 Kč 4.8.2020 10:56:09.477600
46eef3d5 3.750 Kč 4.8.2020 10:56:04.131993
79eb4438 3.700 Kč 4.8.2020 10:51:07.212229
46eef3d5 3.650 Kč 4.8.2020 10:51:01.954330
79eb4438 3.600 Kč 4.8.2020 10:46:05.901522
0273db95 3.550 Kč 4.8.2020 10:45:47.593617
79eb4438 3.500 Kč 4.8.2020 10:45:38.972793
0273db95 3.450 Kč 4.8.2020 10:45:21.343646
79eb4438 3.400 Kč 4.8.2020 10:42:37.293134
0273db95 3.350 Kč 4.8.2020 10:42:30.905843
79eb4438 3.300 Kč 4.8.2020 10:38:52.172914
0273db95 3.250 Kč 4.8.2020 10:37:01.779688
79eb4438 3.200 Kč 4.8.2020 10:36:10.100690
0273db95 3.150 Kč 4.8.2020 10:35:29.258740
79eb4438 3.100 Kč 4.8.2020 10:35:03.044888
46eef3d5 3.050 Kč 4.8.2020 10:34:52.190536
79eb4438 3.000 Kč 4.8.2020 10:34:45.322162
0273db95 2.950 Kč 4.8.2020 10:34:40.149886
79eb4438 2.900 Kč 4.8.2020 10:34:36.573110
0273db95 2.850 Kč 4.8.2020 10:34:30.769949
79eb4438 2.800 Kč 4.8.2020 10:34:25.572238
0273db95 2.750 Kč 4.8.2020 10:34:19.399915
79eb4438 2.700 Kč 4.8.2020 10:34:12.504858
0273db95 2.650 Kč 4.8.2020 10:34:06.527272
79eb4438 2.600 Kč 4.8.2020 10:33:58.733150
0273db95 2.550 Kč 4.8.2020 10:33:54.175211
79eb4438 2.500 Kč 4.8.2020 10:33:50.095958
0273db95 2.450 Kč 4.8.2020 10:33:44.517649
79eb4438 2.400 Kč 4.8.2020 10:33:40.258312
0273db95 2.350 Kč 4.8.2020 10:33:33.822487
79eb4438 2.300 Kč 4.8.2020 10:33:26.812648
0273db95 2.250 Kč 4.8.2020 10:33:20.224918
79eb4438 2.200 Kč 4.8.2020 10:33:08.820582
0273db95 2.150 Kč 4.8.2020 10:32:55.407141
79eb4438 2.100 Kč 4.8.2020 10:32:01.853107
46eef3d5 2.050 Kč 4.8.2020 10:27:05.564552
79eb4438 2.000 Kč 4.8.2020 10:25:31.188520
0273db95 1.950 Kč 4.8.2020 10:20:38.307125

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 21214/08-179
Začátek dražby04.08.2020 10:00
Konec dražby04.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.950 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.850 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0821214179, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 13.8.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 30.7.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Město Otrokovice, IČ: 00284301, nám. 3. Května 1340, Otrokovice, přihlásil dne 8.6.2020 pohledávku ve výši 4.770,- Kč


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace