Dražba RD v obci Petřvald okres Karviná

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 162 EX 179/19 - 47
Nejnižší podání 3.296.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby162 EX 179/19 - 47
Začátek dražby14.07.2020 14:00
Konec dražby14.07.2020 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Ostrava, Ender Pavel, Mgr.
Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava - Přívoz

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Ender
mobil: 777 997 222
ender@exekuce-ostrava.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání3.296.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.944.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota800.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200341940/6800
Variabilní symbol179191
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící RD, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je v dobrý. Budova byla v roce 2012 zkolaudovaná. Střecha budovy je stanová s krytinou z betonových tašek. Součástí střechy jsou střešní okna, bleskosvod a komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Na dům navazují zděné garáže s pultovou střechou. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°48'31.25"N 18°22'39.66"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace