ZEPTER - TF-140 PROMO SET KOMBI - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13070/08-368
Nejnižší podání 2.600 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

65bff568
4.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
65bff568 4.250 Kč 18.8.2020 11:56:27.554797
352b5de4 4.200 Kč 18.8.2020 11:51:57.236721
65bff568 4.150 Kč 18.8.2020 11:47:32.409864
352b5de4 4.100 Kč 18.8.2020 11:43:15.547334
65bff568 4.050 Kč 18.8.2020 11:42:59.174477
352b5de4 4.000 Kč 18.8.2020 11:39:12.796755
65bff568 3.950 Kč 18.8.2020 11:34:16.573739
352b5de4 3.900 Kč 18.8.2020 11:29:20.616262
65bff568 3.850 Kč 18.8.2020 11:29:15.862671
352b5de4 3.800 Kč 18.8.2020 11:24:19.636649
65bff568 3.750 Kč 18.8.2020 11:19:22.571772
352b5de4 3.700 Kč 18.8.2020 11:14:48.236468
65bff568 3.650 Kč 18.8.2020 11:09:50.969601
bc8e7958 3.600 Kč 18.8.2020 11:04:54.149519
352b5de4 3.550 Kč 18.8.2020 11:03:09.049053
bc8e7958 3.500 Kč 18.8.2020 11:02:57.751947
65bff568 3.450 Kč 18.8.2020 10:58:44.855321
65bff568 3.400 Kč 18.8.2020 10:55:30.298074
65bff568 3.350 Kč 18.8.2020 10:54:57.187091
bc8e7958 3.300 Kč 18.8.2020 10:54:06.870520
352b5de4 3.250 Kč 18.8.2020 10:50:22.436544
bc8e7958 3.200 Kč 18.8.2020 10:49:50.933574
352b5de4 3.150 Kč 18.8.2020 10:45:28.514750
65bff568 3.100 Kč 18.8.2020 10:40:31.345206
352b5de4 3.050 Kč 18.8.2020 10:36:08.169747
90719f9f 3.000 Kč 18.8.2020 10:35:43.936906
352b5de4 2.950 Kč 18.8.2020 10:35:19.263526
90719f9f 2.900 Kč 18.8.2020 10:32:12.637597
352b5de4 2.850 Kč 18.8.2020 10:30:53.175403
90719f9f 2.800 Kč 18.8.2020 10:29:19.169551
65bff568 2.750 Kč 18.8.2020 10:27:32.156460
90719f9f 2.700 Kč 18.8.2020 10:27:18.644658
65bff568 2.650 Kč 18.8.2020 10:26:01.982817
90719f9f 2.600 Kč 18.8.2020 10:04:04.038365

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13070/08-368
Začátek dražby18.08.2020 10:00
Konec dražby18.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.800 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0813070368, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 27.8.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 13.8.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce.Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace